Boedelbeplanning | berekening vir Huwelike buite gemeenskap
   
 

 

 

Doen jou boedelbeplanning | boedelberekeninge!

Boedelbeplanning vir Huwelike buite gemeenskap

 

Die rekenaar bereken die kostes wat te sprake is by die administrasie van jou boedel. Die berekeninge wys nie net vir jou hoeveel boedelbelasting ter sprake is nie maar ook wie verantwoordelik is vir die betaling daarvan. Die erfgename van geagte bates is verantwoordelik vir die betaling van boedelbelasting indien dit van toepassing is. kliek hier vir meer info....

 

Die rekenaar bereken verder vir jou of daar genoeg kontant in jou boedel is om al die boedelkostes te dek en gee vir jou ‘n aanduiding of  jou wense uitgevoer kan word sonder dat daar geforseerde verkope hoef te wees van bates. Dui by jou bates aan watter bates verkoop kan word om te verseker dat die berekeninge dit in ag neem.
 
Indien daar ‘n likiditeits probleem in jou boedel is kan jy dadelik veranderinge maak by die aanduiding langs die bates en miskien aandui dat dit verkoop moet word om te probeer om die likiditeits probleem op te los. Indien jy nie bates het wat jy ter gelde wil maak nie kan jy oorweeg om lewensdekking uit te neem om die tekort aan te spreek. Die rekenaar maak voorsiening daarvoor dat jy ‘n veronderstelde nuwe lewensdekking kan voer en dadelik antwoorde kry oor hoe dit jou likiditeit beinvloed.
 
Dis belangrik om daarop te let dat die bedrag van die likiditeitstekort (indien enige) verskil van die bedrag lewensdekking wat die rekenaar aanbeveel. Die rede hiervoor is dat wanneer jy enige nuwe bates (in die geval lewensdekking) aanskaf word jou boedel vergroot en moet die polis voorsiening maak vir die ekstra boedelkostes agv die nuwe bate.
 
Die berekeninge maak nie voorsiening vir kapitaalwinsbelasting op geaffekteerde bates nie. Die meerderheid van boedels is egter nie onderheweig aan kapitaalwinsbelasting nie aangesien die primêre woning wat deur ‘n natuurlike persoon besit word uitgesluit is van kapitaalwinsbelasting indien die waarde nie meer is as R2m nie.
 
NS. Eksekuteursfooi word bereken op 3.99% (3.5% + BTW), wat die maksimum koste is wat deur wetgewing toegelaat word. Indien jou boedel daarvoor kwalifiseer sal ons namens jou onderhandel vir ‘n afslag op eksekuteurskostes indien jy Plandirek gebruik om vir jou ‘n testament op te stel.

 

Beantwoord die vrae om jou antwoord te kry:

 

A. JOU INVOERE
 
Is jy met die aanwasbedeling getroud?
Maand en jaar wanneer julle getroud is?
Aanvangswaarde van jou bates.(soos in HVK)
R
Aanvangswaarde van Gade bates.(soos in HVK)
R
Waarde van jou bates uitgesluit van aanwas.*
R
Waarde van jou gade se bates uitgesluit van aanwas.*
R
 
BESKRYF JOU GADE SE BATES WAARDE  
R
 
R
 
R
 
R
 
R
 
R
 
R
 
Boedelbeplanning vir Huwelik Buite Gemeenskap van Goed ( Met of sonder aanwasbedeling )
BESKRYF JOU GADE SE LASTE (SKULD) WAARDE  
R
 
R
 
R
 
R
 
R
 
 
 
     
BESKRYF JOU BATES WAARDE DOEL MET BATE BY AFSTERWE (NB)
R
R
R
R
R
R
R
 
 
BESKRYF JOU GEAGTE BATES WAARDE  
R
 
R
 
R
 
R
 
R
 
 
BESKRYF JOU LASTE (SKULD) WAARDE  
R
 
R
 
R
 
R
 
R
 
 
 
Begrafniskoste
Boedelbeplanning | berekening vir Huwelike buite gemeenskap
Begrafniskostes word as 'n aftrekking teen jou boedel toegelaat. Die gemiddelde bedrag wat hier gebruik word is so R 20 000. Die waarde wat jy hier voer sal as 'n kontantbehoefte in jou boedel aangedui word.
 
R
 
Sterfbed Uitgawes
Boedelbeplanning | berekening vir Huwelike buite gemeenskap
Sterfbeduitgawes word as 'n aftrekking teen jou boedel toegelaat. Die bedrag sal as 'n kontant behoefte in jou berekening aangedui word. (Voorstel: R 50 000)
 
R
 
 
 
 
 
 
B. JOU ANTWOORD
 
 
BATES EN GEAGTE BATES
     
Bates
 
 
Geagte bates
 
BRUTO BOEDEL
   
  - - -
AFTREKKINGS
     
Begrafniskoste
   
Sterfbed Uitgawes
   
Meestersgeld
   
Eksekuteursvergoeding
Boedelbeplanning | berekening vir Huwelike buite gemeenskap
Die berekeninge word op die maksimum volgens wet toegelaat, nl. 3.5% + BTW bereken. Die fooi kan egter oor onderhandel word. Die grote en kompleksiteit van die boedel sal die afslag bepaal.
   
Skuld afgelos
 
Bemakings aan gade    
   
AFTREKKINGS
   
      _
NETTO BOEDEL
   
. . . .
MINUS KORTING    
       
BELASBARE BOEDEL
   
       
Totale boedelbelasting betaalbaar:    
Ontvangers van geagte bates betaal:al:    
. . . _
JOU BOEDEL BELASTING
   
       
     
C. MOONTLIKE OPLOSSING
 
       
  KONTANT BENODIG:
Boedelbeplanning | berekening vir Huwelike buite gemeenskap
Die bedrag waarvoor jy verseker moet word verskil van die tekort wat hier genoem word aangesien jou boedel vergroot word met nuwe versekering wat implikasies het met die aanwaseis (indien van toepassing) en boedelkostes.
  KONTANT BESKIKBAAR:  
 
 
 
 
D. TOETS HOE NUWE LEWENSVERSEKERING BEREKENING BEINVLOED:
 
Toets wat met jou berekeninge sal gebeur indien jy nuwe lewensversekering sou uitneem. Die rekenaar sal die bedrag wat jy in die onderstaande veld invoer gebruik as 'n bate wat kontant voorsien aan die boedel. (maw. die polis word nie gesedeer of begunstig aan iemand nie)
 
Vir hoeveel lewensdekking sal jy aansoek doen?
R
Boedelbeplanning | berekening vir Huwelike buite gemeenskap
Ons voorstel is dat jy aansoek doen vir die bedrag lewensdekking wat in STAP C bepaal is nadat jy al jou bates en laste in STAP A gevoer het.
 
 

 

 

Boedelbeplanning | berekening vir Huwelike buite gemeenskap Boedelbeplanning | berekening vir Huwelike buite gemeenskap

 

 

Skakels na meer inligting oor testamente:

 

Boedelbeplanning | berekening vir Huwelike buite gemeenskapBelangrike inligting

 

Boedelbeplanning | berekening vir Huwelike buite gemeenskapDie diensverskaffer

 

Boedelbeplanning | berekening vir Huwelike buite gemeenskapStappe om te volg

 

Boedelbeplanning | berekening vir Huwelike buite gemeenskapBoedellikiditeitsberekeninge

 

Boedelbeplanning | berekening vir Huwelike buite gemeenskapDoen aansoek vir 'n testament

 

Boedelbeplanning | berekening vir Huwelike buite gemeenskapKry meer inligting of advies

 

 
Boedelbeplanning | berekening vir Huwelike buite gemeenskap

Hulpmiddels

 

Daar is geen geheime formules nie! Jy het net nodig wat jy werklike nodig het na aanleiding van jou unieke behoeftes en omstandighede. Gebruik die berekeninge op die webblad om te bepaal hoeveel reg is vir jou, bemagtig jouself deur die inligting op die webblad te gebruik en indien nodig kan jy 'n adviseur skakel om jou by te staan.

Boedelbeplanning | berekening vir Huwelike buite gemeenskap

Gemoedsrus

 

Gemoedsrus dat jy en jou afhanklikes voorbereid sal wees met kwaliteit oplossings indien die onvoorsiene sou gebeur.

 

Gemoedsrus dat jou finansiëledienste oplossing om die regte redes verkry is vanaf ‘n gekwalifiseerde en ervare adviseur wat toonaangewende, groot handelsnaam produkverskaffers verteenwoordig waar die definisies van voordele, waarborge, premiepatrone, voorwaardes en uitsluitings maatstawwe stel.

 

         
DIY kwaliteit finansiëledienste oplossings van gekwalifiseerde en ervare adviseurs!   Boedelbeplanning | berekening vir Huwelike buite gemeenskap   Google+

 

Vertel 'n vriend