©Plandirect. Alle regte voorbehou. ‘n Inisiatief deur Wikus Pretorius ‘n gemagtigde verteenwoordiger vir SFP Advisory Services (PTY) Ltd.                                                     

PlanDirek

jou onafhanklike oplossing

Aftreebeplanning > Spaar vir aftrede > Bewaringsfonds ...

‘n Bewaringsfonds is ‘n fonds waarin werknemers wat die diens van hul werkgewer verlaat agv. bedanking,

aflegging of afdanking, hul opgehoopte voordele kan laat inbetaal en dieselfde belastingvoordele as in die

oordraende fonds geniet.

Lidmaatskap aan ‘n bewaringsfonds word ook toegelaat vir:

Persone aan wie ‘n pesioenbelang van ‘n ex-gade toegeken is; Werknemers van ‘n werkgewer wie se besigheid volgens Artikel 197 van die Arbeidswet deur ‘n ander werkgewer oorgeneem is; Lede van een bewaringsfonds na ‘n ander bewaringsfonds; en Lede en afhanklikes wat nie hul voordele waarop hulle geregtig is binne 24 maande nadat hulle daarop geregtig geraak het, eis nie.

Hoekom ‘n bewaringsfonds kies?

Bewaringsfondse het hulself al aan miljoene mense bewys as ‘n baie goeie instrument om hul aftreefondse in te bewaar totdat hulle aftreedatum bereik. ‘n Persoon wat sy/haar aftreefonds voordele in ‘n bewaringsfonds wil bewaar moet ‘n lid word van die bewaringsfonds. Die bewaring van jou aftreefonds sal verseker dat jy ‘n neseier het wanneer jy aftree. ‘n Bewaringsfonds is ‘n uitstekende beleggingsinstrument om die belastingvergunnings wat bewaringsfondse bied te gebruik omdat: Jou geld in die aftreefonds word voordelig belas aangesien jy nie belasting betaal op huurinkomste, renteinkomste, kapitaalwins of dividende betaal nie; Die enkelbedrag wat jy by aftrede ontvang word ook baie gunstig belas aangesien jy ‘n groot gedeelte belastingvry kan ontvang en die res word teen ‘n gunstige belastingkoers belas. Gebruik die belasting by aftrede berekening!

Eienskappe van bewaringsfondse

Gelde wat jy oordra vanaf ‘n voorsorgfonds na ‘n pensioen- of voorsorgbewaringsfonds of vanaf ‘n pensioenfonds na ‘n pensioenbewaringsfonds is huidiglik belastingvry. Jou bewaringsfonds geld is beskerm teen krediteure wat beskerming bied in die geval van insolvensie. Met die twee derde van die opbrengs wat jy ontvang by aftrede om ‘n pensioen mee aan te koop, het jy die volgende opsies: Koop ‘n tradisionele lyfrente met of sonder sekere kapitaal beskerming opsies; Koop ‘n beleggings gekoppelde lewende lyfrente wat meer riskant is. Jy moet binne sekere perke jou eie fondse en inkomste kies. Koop ‘n kombinasie van tradisionele lyfrente en ‘n gekoppelde lyfrente. By dood het jou afhanklikes ‘n keuse of hulle die volle waarde as ‘n enkelbedrag wil hê en of hulle eerder ‘n inkomste sou wou ontvang. Die enkelbedrag en inkomste is onderhewig aan inkomstebelasting wetgewing maar vrygestel van boedelbelasting. Beperk tot die reëls van die oordrag, kry jy die geleentheid om EEN KEER die volle onttrekkingsvoordeel of ‘n gedeelte daarvan te trek, voor aftrede (voor ouderdom 55). Bereken belasting by onttreking! 

Kry Onafhanklike Advies & Onpartydige Oplossings

Pensioen & Voorsorg bewaringsfondse
Pensioen & Voorsorg bewaringsfondse
Pensioen & Voorsorg bewaringsfondse
Pensioen & Voorsorg bewaringsfondse
Pensioen & Voorsorg bewaringsfondse
Pensioen & Voorsorg bewaringsfondse
Bewaringsfonds
Bewaringsfonds
Bewaringsfonds
Bewaringsfonds
Bewaringsfonds
Bewaringsfonds
Bewaringsfonds
Bewaringsfonds
©Plandirect. Alle regte voorbehou. ‘n Inisiatief deur Wikus Pretorius  ‘n gemagtigde verteenwoordiger vir SFP Advisory Services (PTY) Ltd.                                                                               -
Aftreebeplanning: Spaar vir aftrede > Bewaringsfonds ...

‘n Bewaringsfonds is ‘n fonds waarin werknemers wat die

diens van hul werkgewer verlaat agv. bedanking,

aflegging of afdanking, hul opgehoopte voordele kan laat

inbetaal en dieselfde belastingvoordele as in die

oordraende fonds geniet.

Lidmaatskap aan ‘n bewaringsfonds

word ook toegelaat vir:

Persone aan wie ‘n pesioenbelang van ‘n ex-gade toegeken is; Werknemers van ‘n werkgewer wie se besigheid volgens Artikel 197 van die Arbeidswet deur ‘n ander werkgewer oorgeneem is; Lede van een bewaringsfonds na ‘n ander bewaringsfonds; en Lede en afhanklikes wat nie hul voordele waarop hulle geregtig is binne 24 maande nadat hulle daarop geregtig geraak het, eis nie.

Hoekom ‘n bewaringsfonds kies?

Bewaringsfondse het hulself al aan miljoene mense bewys as ‘n baie goeie instrument om hul aftreefondse in te bewaar totdat hulle aftreedatum bereik. ‘n Persoon wat sy/haar aftreefonds voordele in ‘n bewaringsfonds wil bewaar moet ‘n lid word van die bewaringsfonds. Die bewaring van jou aftreefonds sal verseker dat jy ‘n neseier het wanneer jy aftree. ‘n Bewaringsfonds is ‘n uitstekende beleggingsinstrument om die belastingvergunnings wat bewaringsfondse bied te gebruik omdat: Jou geld in die aftreefonds word voordelig belas aangesien jy nie belasting betaal op huurinkomste, renteinkomste, kapitaalwins of dividende betaal nie; Die enkelbedrag wat jy by aftrede ontvang word ook baie gunstig belas aangesien jy ‘n groot gedeelte belastingvry kan ontvang en die res word teen ‘n gunstige belastingkoers belas. Gebruik die belasting by aftrede berekening!

Eienskappe van bewaringsfondse

Gelde wat jy oordra vanaf ‘n voorsorgfonds na ‘n pensioen- of voorsorgbewaringsfonds of vanaf ‘n pensioenfonds na ‘n pensioenbewaringsfonds is huidiglik belastingvry. Jou bewaringsfonds geld is beskerm teen krediteure wat beskerming bied in die geval van insolvensie. Met die twee derde van die opbrengs wat jy ontvang by aftrede om ‘n pensioen mee aan te koop, het jy die volgende opsies: Koop ‘n tradisionele lyfrente met of sonder sekere kapitaal beskerming opsies; Koop ‘n beleggings gekoppelde lewende lyfrente wat meer riskant is. Jy moet binne sekere perke jou eie fondse en inkomste kies. Koop ‘n kombinasie van tradisionele lyfrente en ‘n gekoppelde lyfrente. By dood het jou afhanklikes ‘n keuse of hulle die volle waarde as ‘n enkelbedrag wil hê en of hulle eerder ‘n inkomste sou wou ontvang. Die enkelbedrag en inkomste is onderhewig aan inkomstebelasting wetgewing maar vrygestel van boedelbelasting. Beperk tot die reëls van die oordrag, kry jy die geleentheid om EEN KEER die volle onttrekkings- voordeel of ‘n gedeelte daarvan te trek, voor aftrede (voor ouderdom 55). Bereken belasting by onttreking! 

Kry Onafhanklike Advies &

Onpartydige Oplossings

Pensioen & Voorsorg bewaringsfondse
Pensioen & Voorsorg bewaringsfondse
Pensioen & Voorsorg bewaringsfondse
Pensioen & Voorsorg bewaringsfondse
Pensioen & Voorsorg bewaringsfondse
Pensioen & Voorsorg bewaringsfondse
Bewaringsfonds
Bewaringsfonds
Bewaringsfonds
Bewaringsfonds
Bewaringsfonds
Bewaringsfonds
Bewaringsfonds
Bewaringsfonds

PlanDirek

jou onafhanklike oplossing