©Plandirect. Alle regte voorbehou. ‘n Inisiatief deur Wikus Pretorius ‘n gemagtigde verteenwoordiger vir SFP Advisory Services (PTY) Ltd.                                                     

PlanDirek

jou onafhanklike oplossing

Aftreebeplanning > Spaar vir aftrede > Uittree-annuïteit > Vrae & antwoorde ...

Wat is ’n uittree-annuïteit? Wat is ‘n ‘Nuwe Generasie’ Uittree-annuïteit? Hoe word ’n uittree-annuïteit saamgestel? Wat is die voordele van uittree-annuïteite? Wat is die bydraes vir ‘n uittree-annuïteit? Wat is die belastingvoordele wat uittree-annuïteit bied? Hoe werk die belastingaftrekking wat jy op 'n uittree-annuïteit kry? Wat is die beleggingsopsies in 'n uittree-annuïteit? Wat is die maksimum toelaatbare belastingaftrekking vir bydrae tot ‘n uittree-annuïteit? Hoeveel uittree-annuiteite mag jy uitneem? Hoe word uittree-annuïteit enkelbedrae belas by aftrede? Hoe word uittree-annuïteit enkelbedrae belas by uittrede / ontrekking? Wat gebeur met ‘n uittree-annuïteit wanneer ek dood gaan? Kan jy ophou om bydraes te maak tot jou uittree-annuïteit? Kan my werkgewer bydrae tot ‘n uittree-annuïteit vir my? Kan ‘n gedeelte van my waarde in my uittree-annuïteit aan my gewese gade betaal word? Wie betaal die belasting as jy ‘n gedeelte van jou voordele aan jou gade toeken met ‘n egskeiding? Kan ek toegang kry tot my uittree-annuïteit voordele indien ek emigreer uit RSA? Wat is die verpligtinge van die trustees as ‘n Lid van ‘n uittree-annuïteit te sterwe kom. Wie sal die trustees oorweeg om voodele te ontvang by ‘n Lid se dood? Moet ek my begunstigde nominasie vir uittree-annuïteit wysig? Kan ek my boedel nomineer as begunstigde van my uittree-annuïteit? Kan ek ‘n liefdadigheidsorganisasie nomineer as ‘n begunstigde vir my uittree-annuïteitvoordele?

Wat is ’n uittree-annuïteit?

’n Uittree-annuiteit is die polis wat deur ’n lid of voornemende lid van ’n uittree-annuiteitsfonds gekies word en wat deur die uittreeannuïteitsfonds uitgeneem word om kapitaal te akkumuleer sodat die lid by aftrede voorsien kan word van ’n annuïteit. Die lid se bydraes tot die uittree-annuiteitsfonds word as bydraes vir die polis gebruik.

Wat is ‘n ‘Nuwe Generasie’ Uittree-annuïteit?

Om te verstaan wat bedoel word met ‘nuwe generasie’ sal dit die beste wees om eers te bespreek hoe die ouer produkte gelyk het. ‘n Paar jaar gelede nog was die meeste uittree-annuïteite so ontwikkel dat die koste in die produkte baie hoog was agv. ‘n paar faktore. Eerstens was die penalisasie baie hoog indien jy jou termyn om een of ander rede moes verkort en verder was die kommissie strukture heeltemal te veel vir aftreeprodukte! Die gevolg was dat wanneer adviseurs uittree-annuïteite bemark het met lang termyne en kliënte geforseer is om al hoe vroeër af te tree, is hulle kwaai gepenaliseer met kostes vir die termyne wat kontraktueel nie verstreke was nie. Na kwaai druk uit verskeie oorde is die struktuur van kostes heeltemal verander en word kliënte nou eerder beloon vir ‘lojaliteit’ en die kommissiestrukture is drasties verander wat adviseur eerder aanmoedig om deurlopend advies te gee. Die gevolg was dat Uittree-annuïteite van die meeste groot verskaffers nou werklike goeie waarde vir geld bied. As jy nou die nuwe strukture van Uittree-annuïteite in gedagte hou saam met die voordele wat Uittree-annuïteite jou bied is die Uittree-annuïteite werklike een van die beste maniere om te spaar vir jou aftrede.

Hoe word ’n uittree-annuïteit saamgestel?

’n Uittree-annuiteit is gestruktureer om op enige ouderdom vanaf jou 55ste verjaardag aan jou ’n uitbetaling te gee. Volgens wet kan tot een derde hiervan in kontant geneem word. Die res moet herbelê word en die opbrengs moet gebruik word om lewenslank ’n gereelde maandelikse pensioen aan jou te betaal.

Wat is die voordele van uittree-annuïteite?

Hoewel daar faktore is wat jou aftreevoorsiening kan bedreig – soos om nie in staat te wees om genoeg te kan spaar nie, skuld, inflasie, noodsaaklike huishoudelike en versorgingsdienste en mediese uitgawes – bied ’n uittree-annuiteit jou een van die beste aftreevoorsieningsinstrumente wat beskikbaar is. Jy kan dit op verskillende maniere vir jou laat werk – as ’n gedissiplineerde manier van spaar of as ’n aanvulling tot  jou bestaande aftreefonds. Jy kan ook gebruik maak van die belastingtoegewings wat dit bied.

Hoeveel is die minimum bydra vir ‘n uittree-annuïteit?

Minimum bydra verskil van verskaffer tot verskaffer. Die gemiddelde minimum bydrae is gewoonlik in die omgewing van R500 pm. en kan selfs tot soveel as R 1000 pm. minimum wees. Die absolute minimum waarmee ek vir jou sal kan help is R 250 pm.   Jy kan, ook onderworpe aan sekere minimums, enige tyd ekstra enkelbedrae belê om jou belegging te versterk, en jy kan ook jou die bydraes elke jaar met tot 20% verhoog as teenvoeter vir die verwerende effek van inflasie!

Wat is die belastingvoordele wat uittree-annuïteit bied?

Daar is verskeie belastingvoordele wat ter sprake kom indien jy tot 'n uittree-annuïteit bydra, nl.: Huidige wetgewing laat jou toe om ’n gedeelte of selfs al jou bydraes van jou belasbare inkomste af te trek, onderworpe aan sekere perke. Gebruik die berekening op die webblad om te bepaal hoeveel jy sal kan aftrek. Bydraes wat nie in die huidige belastingjaar toegelaat word as aftrekking nie kan na 'n volgende jaar van aanslag oorgedra word. Indien daar oor die termyn van die uittree-annuïteit bydraes is wat nie afgetrek kon word nie, kan dit wanneer jy aftree, gebruik word om jou belastingvrye bedrag wat jy ontvang te vergroot. Die fondse wat jy binne jou uittree-annuïteit kies word baie voordelig belas. (rente, huurinkomste verdien, dividende inkomste en kapitaal appresiasie is belastingvry) Jou enkelbedrag by dood of by aftrede is belastingvry tot en met R 500 000. Bedrae meer as R 500 000 by dood of aftrede word ook teen baie gunstige belastingskale belas. By dood sal enige bedrae wat as lyfrente uitbetaal word vry wees van boedelbelasting. Indien jy werkgewer verlaat en 'n ontrekkingsvoordeel vanuit 'n pensioen- of voorsorgfonds ontvang, kan jy dit bewaar deur dit belastingvry oor te dra na 'n uittree-annuïteit.

Hoe werk die belastingaftrekking wat jy op 'n uittree-annuïteit kry?

Die bydrae wat jy tot uittree-annuiteit maak in ‘n jaar van afslag, kan van jou belasbare inkomste afgetrek word voordat die belasting betaalbaar bereken word. Die effek is dat jou belasbare inkomste minder is en jy dus minder belasting betaal as wat jy sou betaal het indien jy nie ‘n uittree-annuïteit gehad het nie. Die belasting wat jy op die geld wat jy aan die uittree-annuiteit bydrae, word dus nie belas nie, wat beteken dat jy het onmiddelik meer geld om te spaar en jy verdien rente op die geld wat jy andersins aan belasting sou spandeer het. Lg. feit is die rede hoekom ‘n belegging in ‘n uittree-annuiteit nie vergelyk kan word met enige ander beleggingsvorm waar na-belaste geld gebruik word om in ‘n soortgelyke portefeulje te belê nie! Gebruik die berekening op die webblad om te bereken hoeveel belastingaftrekking jy voor sal kwalifiseer in ag genome jou huidige bydraes en jou belasbare inkomste! KLIEK HIER …

Wat is die beleggingsopsies in 'n uittree-annuïteit?

Uittree-annuiteïte bied vir jou ’n omvattende reeks beleggingsfondse – van fondse wat wissel in ooreenstemming met die aandelemark tot beleggingsfondse met opsionele waarborge wat meer sekuriteit bied. Jy kan kies om in een fonds te belê of om jou bydrae oor ’n kombinasie van fondse te versprei. Regulasie 28 van die Wet op Pensioenfondse beskerm die lid se aftreevoorsiening teen die uitwerking van swak gediversifiseerde beleggingsportefeuljes. Dit plaas ’n beperking op die maksimum blootstelling aan meer riskante bateklasse in beleggingsfondse, wat verseker dat daar nie onnodige risiko’s met aftreegeld aangegaan word nie. Dit speel ’n uiters belangrike rol om te sorg dat lede se aftreefondse hulle van genoeg inkomste gedurende hul goue jare voorsien. Die eerste stap is egter om die risikovlak te bepaal waaraan jy bereid is om jou aftreegeld aan bloot te stel, of jy nou ’n hoë-, medium- of laerisikobelegging of ’n kombinasie van al drie oorweeg.

Wat is die maksimum toelaatbare belastingaftrekking vir bydrae tot ‘n

uittree-annuïteit?

Die maksimum bydrae wat in ʼn belastingjaar afgetrek mag word is: 27.5% van die grootste van belasbare inkomste of vergoeding, onderhewig aan ʼn jaarlikse maksimum van R350 000, maar beperk tot die werklike bydraes betaal, en beperk tot belasbare inkomste voor kapitaalwins. Bydraes wat sedert 1 Maart 2016 nie toegelaat is nie, kan na die volgende belastingjaar oorgedra word, waar dit met die werklike bydraes gedurende daardie belastingjaar gekombineer sal word, en is onder- hewig aan algehele perke. Gebruik die berekening op die webblad om te bereken hoeveel jy tot ‘n uittree-annuïteit kan bydra in ag genome jou huidige bydraes en jou belasbare inkomste! KLIEK HIER …

Hoeveel uittree-annuiteite mag jy uitneem?

Jy kan in soveel uittree-annuiteite (uittree-annuiteit’s) as wat jy wil belê, maar die belastingvoordele wat jy ontvang word op al die uittree-annuiteite tesame bereken en nie op individuele uittree-annuiteite nie. Die belastingaftrekking word beperk soos in die formule hierbo bespreek is en die belastingvrye enkelbedrag mag net een maal geeis word.

Hoe word uittree-annuïteit enkelbedrae belas by aftrede?

KLIEK HIER … om belasting by aftrede te bereken.

Hoe word uittree-annuïteit enkelbedrae belas by uittrede / ontrekking?

KLIEK HIER … om belasting te bereken by onttrekking of uittrede voor aftrede.

Wat gebeur met ‘n uittree-annuïteit wanneer ek dood gaan?

As die ergste gebeur en jy gaan dood, sal die waarde van die uittree-annuiteit beskikbaar wees vir jou aangewysde begunstigde/genomineerdes. Geen eksekuteurskoste is betaalbaar op die geld wat hulle ontvang nie en jou begunstigde/genomineerdes hoef nie te wag vir die boedel om afgehandel te word voordat hulle toegang tot die geld het nie. Die trustees sal die geld versprei volgens Artikel 37 van die Pensioenfondswet. Die trustees oorweeg eers die behoeftes van die afhanklikes en dat die begunstigde/genomineerdes. Dit is dus belangrik om jou begunstigde/ genomineerde se benoeming op datum te hou. Die enkelbedrae word op dieselfde manier belas as by aftrede.

Kan jy ophou om bydraes te maak tot jou uittree-annuïteit?

Ja, jy kan ‘n uittree-annuiteit (uittree-annuiteit) ‘volopbetaald’ maak. Dit beteken jy maak nie meer bydraes tot jou uittree-annuiteit nie. Die waarde in die uittree-annuiteit sal in die uittree-annuiteit (uittree- annuiteit) belê bly tot by jou aftrede. Jy mag vanaf ouderdom 55 aftree.

Kan my werkgewer bydrae tot ‘n uittree-annuïteit vir my?

Ja, jou werkgewer kan namens jou bydra. Wanneer die werkgewer ‘n uittree-annuiteit namens die werknemer (Lid) betaal is dit ‘n belasbare voordeel vir die werknemer. Die werknemer kan egter die  bydra aftrek volgens die formule soos hierbo bespreek. Die betaling wat namens die werknemer gemaak word is aftrekbaar deur die werkgewer as ‘n uitgawe.

Kan ‘n gedeelte van my geakkumuleerde waarde in my uittree-annuïteit

aan my gewese gade betaal word?

Jou geakkumuleerde waarde in jou uittree-annuiteit sal slegs in gedrang kom indien die skeidings- ooreenkoms voorsiening maak daarvoor dat ‘n gedeelte van jou ‘pensioenbelang’ in die fonds aan jou gade betaal word en dit ‘n opdrag van die hof word. Die Egskeidingswet en die Pensioenfondswet het spesifieke vereistes wat nagekom moet word voordat die Fonds enige gedeelte van die voordeel aan ‘n vorige gade kan betaal. Indien jy ‘n egskeiding oorweeg waar jy ‘n gedeelte van jou uittree-annuiteit fondse in gedrang is moet jy met ‘n prokureur of finansiële adviseur gesels wat kennis dra van die wette. Lg. sal vir jou kan adviseer oor die moontlike slaggate en jou help dat al die vereistes naggekom word. Indien al die vereistes nie nagekom word nie sal die Fonds nie so ‘n betaling kan maak nie.

Wie betaal die belasting as jy ‘n gedeelte van jou voordele aan jou gade

toeken met ‘n egskeiding?

Nasionale Tresourie het op 13 Maart 2012 in ‘n mediaverklaring bekend gemaak dat hulle oorweeg om die belasbaarheid by egskeidingsooreenkomste te wysig wat deur aftreefondse betaal word na 1 Maart 2012. Die Suid Afrikaanse Inkomstediens wat verantwoordelik is vir die berekeninge en vordering van die belasting het bevestig dat hulle die administrateurs opdrag gegee het om egskeidingsbevele volgens die verklaring te verwerk. Alle egskeidingsbevele se belastings na 1 Maart 2012, ongeag of dit deur werkgewersfondse, uittree-annuiteitfondse of publieke sector fondse betaal word, sal as volg betaal word: Egskeidingsbevele uitgereik: Voor 13 September 2007 Nie-lid gade maak keuse op of na 1 Maart 2009, maar voor die lid se uittrede uit fonds – onbelas Nie-lid gade maak keuse op of na 1 Maart 2009, maar na die lid se uittrede uit fonds - onbelas Egskeidingsbevele uitgereik: Na 13 September 2007 Nie-lid gade maak keuse op of na 1 Maart 2009, maar voor die lid se uittrede uit fonds – Belasbaar (Nie-lid gade is belastigbetaler) Nie-lid gade maak keuse op of na 1 Maart 2009, maar na die lid se uittrede uit fonds - Belasbaar (Nie-lid gade is belastigbetaler)

Kan ek toegang kry tot my uittree-annuïteit voordele indien ek emigreer

uit RSA?

Die Inkomstebelasting Wet het verander om voorsiening daarvoor te maak dat persone wat nog nie afgetree het nie, opgehou betaal het aan sy/haar bydrae tot ‘n uittree-annuiteit en geemigreer het skriftelik aansoek kan doen om die waarde van hul uittree-annuiteit kontrak kan ontrek onderhewig daaraan dat hul belasting betaal. Lg. is van toepassing ongeag die waarde van die uittree-annuiteit. Die betaling is onderhewig daaraan dat die Lid se emigrasie deur die Suid Afrikaanse Reserwe Bank erken word.

Wat is die verpligtinge van die trustees as ‘n Lid van ‘n uittree-annuïteit

te sterwe kom.

In terme van Afdeling 37C van die Wet op Persioenfondse Artikel 24 (soos gewysig) en die reëls van uittree- annuiteite is een van die belangrike funksies van die Raad van Trustees van die Fonds, die verspreiding van die doodvoordele by die afsterwe van die Lid. In terme van dié verpligting word dit van die trustees vereis om: Identifiseer en vind afhanklikes en genomineerde begunstigdes van die gestorwe lid van die fonds; Ondersoek en bepaal elke afhanklike en genomineerde se omstandighede; en Doodsvoordele op ‘n regverdige basis volgens hul diskresie toe te ken.

Wie sal die trustees oorweeg om voodele te ontvang by ‘n Lid se dood?

Afhanklikes word gedefineer volgens spesifieke kriteria in die Artikel 24 van die Wet op Pensioenfondse van 1956 (soos gewysig) en mag wettige of feitelike afhanklikes insluit, soos: Die oorlewende gade van gestorwe lid; Alle minderjarige of meerderjarige kinders (biologies, wettig aangenome of buite egtelike kinders kwalifiseer); Enige iemand afhanklik van gestorwe lid vir onderhoud; en Enige iemand vir wie die Lid wettelik aanspreeklik was vir onderhoud of aanspreeklik sou geraak het, indien die Lid nie te sterwe gekom het nie.

Moet ek my begunstigde nominasie vir uittree-annuïteit wysig?

As daar afhanklikes was by dood kan genomineerdes net oorweeg word om voordele te ontvang indien hulle genomineer is op of na 30 Junie 1989. As gevolg van veranderinge in die wetgewing op 30 Junie 1989 kan vroeëre nominasies net oorweeg word as daar nie afhanklikes is by dood. ‘n Begunstigde nominasie is ‘n aanduiding van ‘n lid se wense, en jy moet kennis neem dat ‘n nominasie nie bindend is vir die trustees nie. Anders as by polisse het begunstigdes nie ‘n gevestigde reg om voordele te ontvang nie. Genomineerdes wat genomineer is op of na 30 Junie 1989 sal oorweeg word saam met die kwalifiseerende afhanklikes. Die doel van ‘n uittree-annuiteit is om die Lid se afhanklikes te voorsien vir die lid se afhanklikes by die lid se dood. Omdat omstandighede van die lede van ‘n uittree-annuiteitfonds kan verander is dit belangrik om jou begunstigde nominasie op datum te hou.

Kan ek my boedel nomineer as begunstigde van my uittree-annuïteit?

Jou boedel kan nie genomineer word as begunstigde op jou uittree-annuiteit nie. Let ook daarop dat doodsvoordele in ‘n uittree-annuiteit nie deel vorm van ‘n Lid se boedel nie en kan dus nie in die testament bemaak word nie. ‘n Uittree-annuiteit kan ook nie gesedeer word nie.

Kan ek ‘n liefdadigheidsorganisasie nomineer as ‘n begunstigde vir my

uittree-annuïteitvoordele?

‘n Trust, ‘n maatskappye of liefdadigheidsorganisasie mag nie genomineer word om voordele uit ‘n uittree- annuiteit te ontvang nie. Die trustees van die fonds is verplig om afhanklikes op te spoor en voordele aan hulle te betaal volgens wet. Lg. entiteite kwalifiseer nie as afhanklikes nie.

Kry Onafhanklike Advies & Onpartydige Oplossings

uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
©Plandirect. Alle regte voorbehou. ‘n Inisiatief deur Wikus Pretorius  ‘n gemagtigde verteenwoordiger vir SFP Advisory Services (PTY) Ltd.                                                                               -
Aftreebeplanning: Spaar vir aftrede > Uittree-annuïteit > Vrae & antwoorde ... Wat is ’n uittree-annuïteit? Wat is ‘n ‘Nuwe Generasie’ Uittree-annuïteit? Hoe word ’n uittree-annuïteit saamgestel? Wat is die voordele van uittree-annuïteite? Wat is die bydraes vir ‘n uittree-annuïteit? Wat is die belastingvoordele wat uittree-annuïteit bied? Hoe werk die belastingaftrekking wat jy op 'n uittree-annuïteit kry? Wat is die beleggingsopsies in 'n uittree-annuïteit? Wat is die maksimum toelaatbare  belasting- aftrekking vir bydrae tot ‘n uittree-annuïteit? Hoeveel uittree-annuiteite mag jy uitneem? Hoe word uittree-annuïteit enkelbedrae belas by aftrede? Hoe word uittree-annuïteit enkelbedrae belas by uittrede / ontrekking? Wat gebeur met ‘n uittree-annuïteit wanneer ek dood gaan? Kan jy ophou om bydraes te maak tot jou uittree- annuïteit? Kan my werkgewer bydrae tot ‘n uittree-annuïteit vir my? Kan ‘n gedeelte van my waarde in my uittree- annuïteit aan my gewese gade betaal word? Wie betaal die belasting as jy ‘n gedeelte van jou voordele aan jou gade toeken met ‘n egskeiding? Kan ek toegang kry tot my uittree-annuïteit voordele indien ek emigreer uit RSA? Wat is die verpligtinge van die trustees as ‘n Lid van ‘n uittree-annuïteit te sterwe kom. Wie sal die trustees oorweeg om voodele te ontvang by ‘n Lid se dood? Moet ek my begunstigde nominasie vir uittree- annuïteit wysig? Kan ek my boedel nomineer as begunstigde van my uittree-annuïteit? Kan ek ‘n liefdadigheidsorganisasie nomineer as ‘n begunstigde vir my uittree-annuïteitvoordele?

Wat is ’n uittree-annuïteit?

’n Uittree-annuiteit is die polis wat deur ’n lid of voornemende lid van ’n uittree-annuiteitsfonds gekies word en wat deur die uittreeannuïteitsfonds uitgeneem word om kapitaal te akkumuleer sodat die lid by aftrede voorsien kan word van ’n pensioen (annuïteit). Die lid se bydraes tot die uittree-annuiteitsfonds word as bydraes vir die polis gebruik.

Wat is ‘n ‘Nuwe Generasie’ Uittree-

annuïteit?

Om te verstaan wat bedoel word met ‘n ‘Nuwe Generasie’ sal dit die beste wees om eers te bespreek hoe die ouer produkte gelyk het. ‘n Paar jaar gelede nog was die meeste uittree-annuïteite so ontwikkel dat die koste in die produkte baie hoog was agv. ‘n paar faktore. Eerstens was die penalisasie baie hoog indien jy jou termyn om een of ander rede moes verkort en verder was die kommissie strukture heeltemal te veel vir aftree- produkte! Die gevolg was dat wanneer adviseurs uittree-annuïteite bemark het met lang termyne en kliënte geforseer is om al hoe vroeër af te tree, is hulle kwaai gepenaliseer met kostes vir die termyne wat kontraktueel nie verstreke was nie. Na kwaai druk uit verskeie oorde is die struktuur van kostes heeltemal verander en word kliënte nou eerder beloon vir ‘lojaliteit’ en die kommissie- strukture is drasties verander wat adviseur eerder aanmoedig om deurlopend advies te gee. Die gevolg was dat Uittree-annuïteite van die meeste groot verskaffers nou werklike goeie waarde vir geld bied. As jy nou die nuwe strukture van Uittree- annuïteite in gedagte hou saam met die voordele wat Uittree-annuïteite jou bied is die Uittree- annuïteite werklike een van die beste maniere om te spaar vir jou aftrede.

Hoe word ’n uittree-annuïteit

saamgestel?

’n Uittree-annuiteit is gestruktureer om op enige ouderdom vanaf jou 55ste verjaardag aan jou ’n uitbetaling te gee. Volgens wet kan tot een derde hiervan in kontant geneem word. Die res moet herbelê word en die opbrengs moet gebruik word om lewenslank ’n gereelde maandelikse pensioen aan jou te betaal.

Wat is die voordele van uittree-

annuïteite?

Hoewel daar faktore is wat jou aftreevoorsiening kan bedreig – soos om nie in staat te wees om genoeg te kan spaar nie, skuld, inflasie, noodsaaklike huishoudelike en versorgingsdienste en mediese uitgawes – bied ’n uittree-annuiteit jou een van die beste aftreevoorsieningsinstrumente wat beskikbaar is. Jy kan dit op verskillende maniere vir jou laat werk – as ’n gedissiplineerde manier van spaar of as ’n aanvulling tot  jou bestaande aftreefonds. Jy kan ook gebruik maak van die belasting- toegewings wat dit bied.

Hoeveel is die minimum bydra vir

‘n uittree-annuïteit?

Minimum bydra verskil van verskaffer tot verskaffer. Die gemiddelde minimum bydrae is gewoonlik in die omgewing van R500 pm. en kan selfs tot soveel as R 1000 pm. minimum wees. Die absolute minimum waarmee ek vir jou sal kan help is R 250 pm.   Jy kan, ook onderworpe aan sekere minimums, enige tyd ekstra enkelbedrae belê om jou belegging te versterk, en jy kan ook jou die bydraes elke jaar met tot 20% verhoog as teenvoeter vir die verwerende effek van inflasie!

Wat is die belastingvoordele wat

uittree-annuïteit bied?

Daar is verskeie belastingvoordele wat ter sprake kom indien jy tot 'n uittree-annuïteit bydra, nl.: Huidige wetgewing laat jou toe om ’n gedeelte of selfs al jou bydraes van jou belasbare inkomste af te trek, onderworpe aan sekere perke. Gebruik die berekening op die webblad om te bepaal hoeveel jy sal kan aftrek. Bydraes wat nie in die huidige belastingjaar toegelaat word as aftrekking nie kan na 'n volgende jaar van aanslag oorgedra word. Indien daar oor die termyn van die uittree- annuïteit bydraes is wat nie afgetrek kon word nie, kan dit wanneer jy aftree, gebruik word om jou belastingvrye bedrag wat jy ontvang te vergroot. Die fondse wat jy binne jou uittree-annuïteit kies word baie voordelig belas. (rente, huur- inkomste verdien, dividende inkomste en kapitaal appresiasie is belastingvry) Jou enkelbedrag by dood of by aftrede is belastingvry tot en met R 500 000. Bedrae meer as R 500 000 by dood of aftrede word ook teen baie gunstige belastingskale belas. By dood sal enige bedrae wat as lyfrente uitbetaal word vry wees van boedelbelasting. Indien jy werkgewer verlaat en 'n ontrekkings- voordeel vanuit 'n pensioen- of voorsorg- fonds ontvang, kan jy dit bewaar deur dit belastingvry oor te dra na 'n uittree-annuïteit.

Hoe werk die belastingaftrekking

wat jy op 'n uittree-annuïteit kry?

Die bydrae wat jy tot uittree-annuiteit maak in ‘n jaar van afslag, kan van jou belasbare inkomste afgetrek word voordat die belasting betaalbaar bereken word. Die effek is dat jou belasbare inkomste minder is en jy dus minder belasting betaal as wat jy sou betaal het indien jy nie ‘n uittree-annuïteit gehad het nie. Die belasting wat jy op die geld wat jy aan die uittree-annuiteit bydrae, word dus nie belas nie, wat beteken dat jy het onmiddelik meer geld om te spaar en jy verdien rente op die geld wat jy andersins aan belasting sou spandeer het. Lg. feit is die rede hoekom ‘n belegging in ‘n uittree-annuiteit nie vergelyk kan word met enige ander beleggings- vorm waar na-belaste geld gebruik word om in ‘n soortgelyke portefeulje te belê nie! Gebruik die berekening op die webblad om te bereken hoeveel belastingaftrekking jy voor sal kwalifiseer in ag genome jou huidige bydraes en jou belasbare inkomste!      KLIEK HIER …

Wat is die beleggingsopsies in 'n

uittree-annuïteit?

Uittree-annuiteïte bied vir jou ’n omvattende reeks beleggingsfondse – van fondse wat wissel in ooreenstemming met die aandelemark tot beleggingsfondse met opsionele waarborge wat meer sekuriteit bied. Jy kan kies om in een fonds te belê of om jou bydrae oor ’n kombinasie van fondse te versprei. Regulasie 28 van die Wet op Pensioenfondse beskerm die lid se aftreevoorsiening teen die uitwerking van swak gediversifiseerde beleggings- portefeuljes. Dit plaas ’n beperking op die maksimum blootstelling aan meer riskante bate- klasse in beleggingsfondse, wat verseker dat daar nie onnodige risiko’s met aftreegeld aan- gegaan word nie. Dit speel ’n uiters belangrike rol om te sorg dat lede se aftreefondse hulle van genoeg inkomste gedurende hul goue jare voorsien. Die eerste stap is egter om die risikovlak te bepaal waaraan jy bereid is om jou aftreegeld aan bloot te stel, of jy nou ’n hoë-, medium- of laerisiko- belegging of ’n kombinasie van al drie oorweeg.

Wat is die maksimum toelaatbare

belastingaftrekking vir bydrae tot

‘n uittree-annuïteit?

Die maksimum bydrae wat in ʼn belastingjaar afgetrek mag word is: 27.5% van die grootste van belasbare inkomste of  vergoeding, onderhewig aan ʼn jaarlikse maksimum van R350 000, maar beperk tot die werklike bydraes betaal, en beperk tot belasbare inkomste voor kapitaalwins. Bydraes wat sedert 1 Maart 2016 nie toegelaat is nie, kan na die volgende belastingjaar oorgedra word, waar dit met die werklike bydraes gedurende daardie belastingjaar gekombineer sal word, en is onder-hewig aan algehele perke. Gebruik die berekening op die webblad om te bereken hoeveel jy tot ‘n uittree-annuïteit kan bydra in ag genome jou huidige bydraes en jou belasbare inkomste! KLIEK HIER …

Hoeveel uittree-annuiteite mag jy

uitneem?

Jy kan in soveel uittree-annuiteite belê as wat jy wil, maar die belastingvoordele wat jy ontvang word op al die uittree-annuiteite tesame bereken en nie op individuele uittree-annuiteite nie. Die belasting- aftrekking word beperk soos in die formule hierbo bespreek is en die belastingvrye enkelbedrag mag net een maal geeis word.

Hoe word uittree-annuïteit

enkelbedrae belas by aftrede?

KLIEK HIER … om belasting by aftrede te bereken.

Hoe word uittree-annuïteit

enkelbedrae belas by uittrede /

ontrekking?

KLIEK HIER … om belasting te bereken by onttrekking of uittrede voor aftrede.

Wat gebeur met ‘n UA wanneer ek

dood gaan?

As die ergste gebeur en jy gaan dood, sal die waarde van die uittree-annuiteit beskikbaar wees vir jou aangewysde begunstigde/genomineerdes. Geen eksekuteurskoste is betaalbaar op die geld wat hulle ontvang nie en jou  begunstigde / genomineerdes hoef nie te wag vir die boedel om afgehandel te word voordat hulle toegang tot die geld het nie. Die trustees sal die geld versprei volgens Artikel 37 van die Pensioenfondswet. Die trustees oorweeg eers die behoeftes van die afhanklikes en dat die begunstigde/genomineerdes. Dit is dus belangrik om jou begunstigde/ genomineerde se benoeming op datum te hou. Die enkelbedrae word op dieselfde manier belas as by aftrede.

Kan jy ophou om bydraes te maak

tot jou uittree-annuïteit?

Ja, jy kan ‘n uittree-annuiteit (uittree-annuiteit) ‘volopbetaald’ maak. Dit beteken jy maak nie meer bydraes tot jou uittree-annuiteit nie. Die waarde in die uittree-annuiteit sal in die uittree-annuiteit (uittree-annuiteit) belê bly tot by jou aftrede. Jy mag vanaf ouderdom 55 aftree.

Kan my werkgewer bydrae tot ‘n

uittree-annuïteit vir my?

Ja, jou werkgewer kan namens jou bydra. Wanneer die werkgewer ‘n uittree-annuiteit namens die werknemer (Lid) betaal is dit ‘n belasbare voordeel vir die werknemer. Die werknemer kan egter die  bydra aftrek volgens die formule soos hierbo bespreek. Die betaling wat namens die werknemer gemaak word is aftrekbaar deur die werkgewer as ‘n uitgawe.

Kan ‘n gedeelte van my

geakkumuleerde waarde in my

uittree-annuïteit aan my gewese

gade betaal word?

Jou geakkumuleerde waarde in jou uittree-annuiteit sal slegs in gedrang kom indien die skeidings- ooreenkoms voorsiening maak daarvoor dat ‘n gedeelte van jou ‘pensioenbelang’ in die fonds aan jou gade betaal word en dit ‘n opdrag van die hof word. Die Egskeidingswet en die Pensioenfondswet het spesifieke vereistes wat nagekom moet word voordat die Fonds enige gedeelte van die voordeel aan ‘n vorige gade kan betaal. Indien jy ‘n egskeiding oorweeg waar jy ‘n gedeelte van jou uittree-annuiteit fondse in gedrang is moet jy met ‘n prokureur of finansiële adviseur gesels wat kennis dra van die wette. Lg. sal vir jou kan adviseer oor die moontlike slaggate en jou help dat al die vereistes naggekom word. Indien al die vereistes nie nagekom word nie sal die Fonds nie so ‘n betaling kan maak nie.

Wie betaal die belasting as jy ‘n

gedeelte van jou voordele aan jou

gade toeken met ‘n egskeiding?

Nasionale Tresourie het op 13 Maart 2012 in ‘n mediaverklaring bekend gemaak dat hulle oorweeg om die belasbaarheid by egskeidingsooreenkomste te wysig wat deur aftreefondse betaal word na 1 Maart 2012. Die Suid Afrikaanse Inkomstediens wat verantwoordelik is vir die berekeninge en vordering van die belasting het bevestig dat hulle die administrateurs opdrag gegee het om egskeidingsbevele volgens die verklaring te verwerk. Alle egskeidingsbevele se belastings na 1 Maart 2012, ongeag of dit deur werkgewersfondse, uittree-annuiteitfondse of publieke sector fondse betaal word, sal as volg betaal word: Egskeidingsbevele uitgereik: Voor 13 Sept. 2007 Nie-lid gade maak keuse op of na 1 Mrt 2009, maar voor die lid se uittrede uit fonds – onbelas Nie-lid gade maak keuse op of na 1 Mrt 2009, maar na die lid se uittrede uit fonds - onbelas Egskeidingsbevele uitgereik: Na 13 September 2007 Nie-lid gade maak keuse op of na 1 Mrt 2009, maar voor die lid se uittrede uit fonds – Belasbaar (Nie-lid gade is belastigbetaler) Nie-lid gade maak keuse op of na 1 Maart 2009, maar na die lid se uittrede uit fonds - Belasbaar (Nie-lid gade is belastigbetaler)

Kan ek toegang kry tot my UA

voordele indien ek emigreer uit

RSA?

Die Inkomstebelasting Wet het verander om voorsiening daarvoor te maak dat persone wat nog nie afgetree het nie, opgehou betaal het aan sy / haar bydrae tot ‘n uittree-annuiteit en geemigreer het skriftelik aansoek kan doen om die waarde van hul uittree-annuiteit kontrak kan ontrek onderhewig daaraan dat hul belasting betaal. Lg. is van toepassing ongeag die waarde van die uittree- annuiteit. Die betaling is onderhewig daaraan dat die Lid se emigrasie deur die Suid Afrikaanse Reserwe Bank erken word.

Wat is die verpligtinge van die

trustees as ‘n Lid van ‘n uittree-

annuïteit te sterwe kom.

In terme van Afdeling 37C van die Wet op Persioen- fondse Artikel 24 (soos gewysig) en die reëls van uittree-annuiteite is een van die belangrike funksies van die Raad van Trustees van die Fonds, die verspreiding van die doodvoordele by die afsterwe van die Lid. In terme van dié verpligting word dit van die trustees vereis om: Identifiseer en vind afhanklikes en genomineerde begunstigdes van die gestorwe lid van die fonds; Ondersoek en bepaal elke afhanklike en genomineerde se omstandighede; en Doodsvoordele op ‘n regverdige basis volgens hul diskresie toe te ken.

Wie sal die trustees oorweeg om

voodele te ontvang by ‘n Lid se

dood?

Afhanklikes word gedefineer volgens spesifieke kriteria in die Artikel 24 van die Wet op Pensioen- fondse van 1956 (soos gewysig) en mag wettige of feitelike afhanklikes insluit, soos: Die oorlewende gade van gestorwe lid; Alle minderjarige of meerderjarige kinders (biologies, wettig aangenome of buite egtelike kinders kwalifiseer); Enige iemand afhanklik van gestorwe lid vir onderhoud; en Enige iemand vir wie die Lid wettelik aanspreeklik was vir onderhoud of aanspreeklik sou geraak het, indien die Lid nie te sterwe gekom het nie.

Moet ek my begunstigde nominasie

vir uittree-annuïteit wysig?

As daar afhanklikes was by dood kan genomineerdes net oorweeg word om voordele te ontvang indien hulle genomineer is op of na 30 Junie 1989. As gevolg van veranderinge in die wetgewing op 30 Junie 1989 kan vroeëre nominasies net oorweeg word as daar nie afhanklikes is by dood. ‘n Begunstigde nominasie is ‘n aanduiding van ‘n lid se wense, en jy moet kennis neem dat ‘n nominasie nie bindend is vir die trustees nie. Anders as by polisse het begunstigdes nie ‘n gevestigde reg om voordele te ontvang nie. Genomineerdes wat genomineer is op of na 30 Junie 1989 sal oorweeg word saam met die kwalifiseerende afhanklikes. Die doel van ‘n uittree-annuiteit is om die Lid se afhanklikes te voorsien vir die lid se afhanklikes by die lid se dood. Omdat omstandighede van die lede van ‘n uittree-annuiteitfonds kan verander is dit belangrik om jou begunstigde nominasie op datum te hou.

Kan ek my boedel nomineer as

begunstigde van my UA?

Jou boedel kan nie genomineer word as begunstigde op jou uittree-annuiteit nie. Let ook daarop dat doodsvoordele in ‘n uittree-annuiteit nie  deel vorm van ‘n Lid se boedel nie en kan dus nie in  die testament bemaak word nie. ‘n Uittree-annuiteit kan ook nie gesedeer word nie.

Kan ek ‘n liefdadigheids-

organisasie nomineer as ‘n

begunstigde vir my UA voordele?

‘n Trust, ‘n maatskappye of liefdadigheids- organisasie mag nie genomineer word om voordele uit ‘n uittree-annuiteit te ontvang nie. Die trustees van die fonds is verplig om afhanklikes op te spoor en voordele aan hulle te betaal volgens wet. Lg. entiteite kwalifiseer nie as afhanklikes nie.

Kry Onafhanklike Advies &

Onpartydige Oplossings

uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele uittree-annuïteit | aftree-annuïteit | aftreeplan voordele
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde
Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Spaar vir aftrede (privaat pensioen) vrae en antwoorde Finansieledienste inligting & hulpmiddels Finansieledienste inligting & hulpmiddels

PlanDirek

jou onafhanklike oplossing