©Plandirect. Alle regte voorbehou. ‘n Inisiatief deur Wikus Pretorius ‘n gemagtigde verteenwoordiger vir SFP Advisory Services (PTY) Ltd.                                                     

PlanDirek

jou onafhanklike oplossing
Spaar vir Aftrede   Dit is kommerwekkend as mens na onlangse statistiek kyk wat deur een van die groot versekeraars in Suid-Afrika gedoen is. Die statisieke dui daarop dat slegs ongeveer 6% van Suid-Afrikaners finansiël onafhanklik sal kan aftree. Die res van die mense sal afhanklik wees van naasbestaandes, geforseer word om aan te hou werk of afhanklik wees van staatspensioen. ‘n Nuwe Generasie Uittree-annuïteit (UA) is waarskynlik die mees geskikte manier om vir aftrede voorsiening te maak of om jou huidige spaargeld of beleggings wat vir aftrede bedoel is aan te vul. Jy kan daaraan dink as ‘n doen-dit-jouself pensioenplan. Die fondse in ‘n uittree-annuïteit is teen krediteure beskerm en die premiebydrae is binne vasgestelde perke aftrekbaar van jou belasbare inkomste. Gebruik die skakels op die blad om jou berekeninge te doen en kontak ‘n adviseur indien jy meer advies benodig, maar begin spaar! Met die verbeterde mediese tegnologie word ons almal se lewens-verwagtinge langer (maw. ons leef langer) en die gemiddelde Suid-Afrikaner se pensioenvoorsiening skiet ver tekort.
Ander aftrede dienste 

Verhoog jou UA:

Indien jy reeds ‘n uittree-annuïteit eienaar is en graag jou bydrae wil verhoog of ‘n enkelpremie storting wil doen omdat jy nog beter voorsiening wil maak vir aftrede, kan jy die webblad gebruik om ‘n kwotasie te kry en die verhoging te doen. Of jy ‘n verhoging kan doen op jou bestaande uittree-annuïteit en of dit raadsaam is om die uittree-annuïteit te verhoog verskil van maatskappy tot maatskappy en van produk tot produk.     

Vervroegde aftrede uit UA:

Wanneer jy 55 jaar oud is kan jy jou uittree-annuïteit beeindig en die voordele in die fonds ontvang. Aangesien die uittree-annuïteit heelwaarskynlik oorspronklike uitgeneem is om voorsiening te maak vir jou aftrede, kan die vroeë beeindiging van ‘n uittree-annuïteit jou leefstyl by werklike aftrede beinvloed! Daar is, soos by aftrede ‘n paar implikasies en belangrike besluite wat geneem moet word wanneer jy besluit  om vroeër af te tree en dit sal raadsaam wees om ‘n finansiële adviseur te nader vir advies.     

Onttrekking uit UA:

Behalwe vir ‘n paar uitsonderings is dit nie moontlik om uit ‘n uittree-annuïteit te onttrek voordat jy 55 jaar oud is nie. Indien jy finansiële probleme onder- vind voor hierdie ouderdom en daar is voldoende fondse in jou uittree- annuïteit, kan jy ophou om premies te betaal wat sal beteken jou uittree-annuïteit sal volopbetaald gemaak word. Met ‘n volopbetaalde uittree-annuïteit sal jy steeds rente verdien op jou fondsewaarde in die uittree-annuïteit.
Aftrede (Beleggings by aftrede)  Wanneer jy die belangrike mylpaal van aftrede in jou lewe bereik het is daar ‘n paar baie belangrike besluite wat jy moet maak! Dis uiters belangrik dat jy die beste besluite vir jou unieke omstandighede maak aangesien die meeste tipes beleggings wat jy met jou verpligte gelde uit aftreefondse maak nie later verander kan word nie. Gebruik die skakels op die webblad en kry meer inligting, gebruik die gebruikers vriendelike berekeninge en kontak ‘n ervare adviseur om jou by te staan met die belangrike besluite wat gemaak moet word! Jy kan gemoedsrus hê dat die diensverskaffer almal groot handelsnaam produkverskaffers verteenwoordig. Gebruik die inligting op die webblad en veral die kontantvloei berekening om die beste langtermyn besluit te maak wat vir jou unieke omstandighede sal werk.
Onafhanklike Advies & Oplossings
PPS Investments | South African Unit Trusts | Tax-Free Investment | International Unit Trusts | Endowment Plan | Retirement Annuity | Preservation Fund | Living Annuity
ABSA Home Loans | Mortgage | Home Loan | Mortgage | Bond
FNB  | Mortgage | Home Loan | Mortgage | Bond
Standard Bank Home Loans | Mortgage | Home Loan | Mortgage | Bond
Nedbank Home Loans | Mortgage | Home Loan | Mortgage | Bond
Spaar vir aftrede / pensioen Spaar vir aftrede / pensioen Spaar vir aftrede / pensioen Spaar vir aftrede / pensioen Spaar vir aftrede / pensioen Spaar vir aftrede / pensioen Spaar vir aftrede / pensioen Spaar vir aftrede / pensioen Spaar vir aftrede / pensioen Spaar vir aftrede / pensioen NUUT! BEGRAFNISPOLIS
©Plandirect. Alle regte voorbehou. ‘n Inisiatief deur Wikus Pretorius  ‘n gemagtigde verteenwoordiger vir SFP Advisory Services (PTY) Ltd.                                                                               -
Aftreebeplanning Spaar vir aftrede Dit is kommerwekkend as mens na onlangse statistiek kyk wat deur een van die groot versekeraars in Suid- Afrika gedoen is. Die statisieke dui daarop dat slegs ongeveer 6% van Suid-Afrikaners finansiël onafhanklik sal kan aftree. Die res van die mense sal afhanklik wees van naasbestaandes, geforseer word om aan te hou werk of afhanklik wees van staatspensioen. ‘n Nuwe Generasie Uittree-annuïteit (UA) is waarskynlik die mees geskikte manier om vir aftrede voorsiening te maak of om jou huidige spaargeld of beleggings wat vir aftrede bedoel is aan te vul. Jy kan daaraan dink as ‘n doen-dit-jouself pensioenplan. Die fondse in ‘n uittree- annuïteit is teen krediteure beskerm en die premiebydrae is binne vasgestelde perke aftrekbaar van jou belasbare inkomste. Gebruik die skakels op die blad om jou berekeninge te doen en kontak ‘n adviseur indien jy meer advies benodig, maar begin spaar! Met die verbeterde mediese tegnologie word ons almal se lewens-verwagtinge langer (maw. ons leef langer) en die gemiddelde Suid- Afrikaner se pensioenvoorsiening skiet ver tekort. Beleggings by aftrede  Wanneer jy die belangrike mylpaal van aftrede in jou lewe bereik het is daar ‘n paar baie belangrike besluite wat jy moet maak! Dis uiters belangrik dat jy die beste besluite vir jou unieke omstandighede maak aangesien die meeste tipes beleggings wat jy met jou verpligte gelde uit aftreefondse maak nie later verander kan word nie. Gebruik die skakels op die webblad en kry meer inligting, gebruik die gebruikers vriendelike berekeninge en kontak ‘n ervare adviseur om jou by te staan met die belangrike besluite wat gemaak moet word! Jy kan gemoedsrus hê dat die diensverskaffer almal groot handelsnaam produkverskaffers verteenwoordig. Gebruik die inligting op die webblad en veral die kontantvloei berekening om die beste langtermyn besluit te maak wat vir jou unieke omstandighede sal werk. Ander aftrede dienste

Verhoog jou UA:

Indien jy reeds ‘n uittree-annuïteit eienaar is en graag jou bydrae wil verhoog of ‘n enkelpremie storting wil doen omdat jy nog beter voorsiening wil maak vir aftrede, kan jy die webblad gebruik om ‘n kwotasie te kry en die verhoging te doen. Of jy ‘n verhoging kan doen op jou bestaande uittree-annuïteit en of dit raadsaam is om die uittree-annuïteit te verhoog verskil van maatskappy tot maatskappy en van produk tot produk.

Vervroeg jou aftrede uit UA:

Wanneer jy 55 jaar oud is kan jy jou uittree-annuïteit beeindig en die voordele in die fonds ontvang. Aangesien die uittree-annuïteit heelwaarskynlik oorspronklike uitgeneem is om voorsiening te maak vir jou aftrede, kan die vroeë beeindiging van ‘n uittree- annuïteit jou leefstyl by werklike aftrede beinvloed! Daar is, soos by aftrede ‘n paar implikasies en belangrike besluite wat geneem moet word wanneer jy besluit  om vroeër af te tree en dit sal raadsaam wees om ‘n finansiële adviseur te nader vir advies.

Onttrekking uit UA:

Behalwe vir ‘n paar uitsonderings is dit nie moontlik om uit ‘n uittree-annuïteit te onttrek voordat jy 55 jaar oud is nie. Indien jy finansiële probleme onder- vind voor hierdie ouderdom en daar is voldoende fondse in jou uittree-annuïteit, kan jy ophou om premies te betaal wat sal beteken jou uittree-annuïteit sal volopbetaald gemaak word. Met ‘n volopbetaalde uittree-annuïteit sal jy steeds rente verdien op jou fondsewaarde in die uittree-annuïteit. Onafhanklike Advies
PPS Investments | South African Unit Trusts | Tax-Free Investment | International Unit Trusts | Endowment Plan | Retirement Annuity | Preservation Fund | Living Annuity
ABSA Home Loans | Mortgage | Home Loan | Mortgage | Bond
FNB  | Mortgage | Home Loan | Mortgage | Bond
Standard Bank Home Loans | Mortgage | Home Loan | Mortgage | Bond
Nedbank Home Loans | Mortgage | Home Loan | Mortgage | Bond
Finansieledienste inligting & hulpmiddels Finansieledienste inligting & hulpmiddels NUUT! BEGRAFNISPOLIS

PlanDirek

jou onafhanklike oplossing