©Plandirect. Alle regte voorbehou. ‘n Inisiatief deur Wikus Pretorius ‘n gemagtigde verteenwoordiger vir SFP Advisory Services (PTY) Ltd.                                                     

PlanDirek

jou onafhanklike oplossing
Besigheidsversekering:
DOEN_MY_SPAAR_SOMME
DOEN_MY_SPAAR_SOMME
DOEN_MY_SPAAR_SOMME
DOEN_MY_SPAAR_SOMME
Gemoedsrus  Verseker gemoedsrus vir al die rolspelers in jou besigheid, die entiteit self en die besigheid se kliënte dat die besigheid onbelemmerd sal kan voortgaan indien die onversiene gebeur wat die besigheid kan ruineer. Verseker dat rolspelers se persoonlike boedels nie daaronder sal lei as een van hulle ontydig te sterwe sou kom of ongeskik sou raak, wat ernstige gevolge vir afhanklikes kan inhou nie. Spaar en geniet gratis voordele deur van Plandirek se aanbod op die blad gebruik te maak. Potensiële behoeftes

Gebeurlikheidsaanspreeklikheid

Om finansiering in die besigheidswêreld te verkry kan van kritiese belang wees om die bedrywighede en groei in stand te hou. Eienaars wat kapitaal wil leen, moet gewoonlik persoonlik borg teken namens hulle besighede, met die gevolg dat die eienaar se boedel aanspreeklik gehou kan word vir die skuld van die besigheid. Die oplossing om die persoonlike finansiële behoeftes van die besigheids-verpligtinge te skei is om 'n beskermingsplan vir borgstellings uit te neem, wat ook bekend staan as gebeurlikheidsaanspreeklikheidsversekering.

Beskerming van leningsrekening

Wanneer 'n besigheid begin, het hy fondse nodig wat moontlik deur finansiering verkry word, om noodsaaklike toerusting, skryfbehoeftes of ander items aan te koop, asook om die gereelde uitgawes soos salarisse, telefoonkoste, huurgeld, ens, te betaal. Indien 'n besigheid geen bates het nie, is daar twee maniere om geld te verkry - of deur aandele uit te reik of deur geld te leen. Omdat die eienaars nie ander mense by die besigheid wil betrek nie, maak hulle gewoonlik op die leningsmetode staat. Die eenvoudigste roete hiervoor sou wees om na 'n bank of ander uitleeninstelling te gaan, maar dit is belangrik om te onthou dat hierdie instellings almal om sekuriteit vra en rente hef op enige lening. Indien die besigheid nie genoeg kontantvloei kan voorsien om hierdie verpligting na te kom nie, is die alternatief vir die eienaars en/of leners om 'n persoonlike lening aan die besigheid toe te staan. Daar word gewoonlik informeel sonder 'n skriftelike kontrak op die voorwaardes van sodanige persoonlike lening ooreengekom en daar is geen vaste termyn nie en die ooreenkoms weerspieël nie die betaling van enige rente nie. Die balansstaat van die besigheid toon die lening en rente as 'n lang- termyn verpligting of -las wat op 'n on-bepaalde datum in die toekoms afgelos moet word. 

Besigheidsbedryfskostebeskermer

Om die lopende uitgawes van 'n besigheid te dek. 'n Ideale oplossing vir 'n polishouer wat die lopende uitgawes van sy/haar besigheid moet dek indien hy/sy nie die pligte van sy/haar eie beroep kan uitvoer nie.

Sleutelpersoonversekering

Talle besigheidseienaars erken hulle personeel as hulle waardevolste bate en belê 'n enorme hoeveelheid geld daarin om hulle te behou. Maar wat sou die finansiële impak op die besigheid wees indien 'n sleutelpersoneellid sterf of permanent ongeskik raak? Hoe kan die besigheid hom beskerm? Die oplossing vir die besigheid is om sleutelpersoonversekering uit te neem op die lewens van hierdie sleutelwerknemers.

Debiteursdekking

Sakeondernemings moet dikwels krediet aan sekere kopers van hulle goedere / dienste verleen ten einde te kan verkoop. Hoewel verkope noodsaaklik is vir die oorlewing van 'n sakeonderneming bring kredietverkope die risiko van wan- of nie-betaling. Waar die debiteur 'n groot entiteit is, is die risiko hiervan betreklik klein en dus aanvaarbaar. Indien die debiteur egter self die eienaar van 'n betreklik klein onderneming is, is die risiko van wanbetaling weens die eienaar se dood of permanente ongeskiktheid groot. Swak skuld kan, wanneer dit 'n aansienlike bedrag geld behels, 'n katastrofiese uitwerking hê en moontlik veroorsaak dat die krediteur insolvent verklaar word, hoewel dit nie sy/haar skuld is nie.

Alternatiewe finansieringskema

Besighede struktureer gewoonlik die aankoop van bates (of dit roerende eiendom, masjinerie of toerusting is) en bedryfskapitaal deur tradisionele bankprodukte. Dit is die soort kredietfasiliteit waar die besigheid sowel die kapitaal as die rente oor ’n gespesifiseerde termyn betaal. Die gevolg van hierdie metode is dat teen die tyd dat die besigheid al die kapitaal terugbetaal het, moet hy weer van vooraf begin om ’n vervangingsbate te finansier.

Korporatiewebelegging

As 'n besigheidseienaar is jy bewus van groot uitgawes wat jy in die toekoms moet betaal of kapitaal-bates wat jy moet aankoop of vervang. Die eienaar/s moet die koste van hierdie artikels óf uit die besigheid se kontantvloei óf deur bankfinansiering vereffen. Indien die bankfinasieringsroete gevolg word is daar twee bykomende uitgawes, naamlik rente en 'n deposito wat in ag geneem moet word. Hoe oorkom jy hierdie probleem? Deur holistiese finansiële beplanning! 

Koop-en-verkoopversekering

Die meeste mense bestee baie tyd en moeite daaraan om 'n besigheid, hulle grootste bate, na te vors, op te rig en te bedryf. Baie entrepreneurs beskou dit as die bron van hul aftree-kapitaal en as bron van 'n inkomste vir hulle gesinne wanneer hulle nie meer in staat is om die besigheid te bestuur nie.

Inkomstevervanging

Die besigheid moet opsigself verseker word (afhangende van die gepaardgaande risiko's) teen die moontlikheid en koste wat veroorsaak word deur 'n eienaar of werknemer(s) se afwesigheid van die werk, weens tydelike of permanente ongeskiktheid.

Aflossing van leningsrekening

Wanneer 'n besigheid begin, het dit fondse nodig wat moontlik deur finansiering verkry word, om noodsaaklike toerusting, skryfbehoeftes of ander items aan te koop, asook om die gereelde uitgawes soos salarisse, telefoonkoste, huurgeld, ens, te betaal. Indien 'n besigheid geen bates het nie, is daar twee maniere om geld te verkry - of deur aandele uit te reik of deur geld te leen. Omdat die eienaars nie ander mense by die besigheid wil betrek nie, maak hulle gewoonlik op die leningsmetode staat. Die eenvoudigste roete hiervoor sou wees om na 'n bank of ander uitleeninstelling te gaan, maar dit is belangrik om te onthou dat hierdie instellings almal sekuriteit vra en rente hef op enige lening. Indien die besigheid nie genoeg kontantvloei kan voorsien om hierdie verpligting na te kom nie, is die alternatief vir die eienaars en/of direkteure om 'n persoonlike lening aan die besigheid toe te staan. Daar word gewoonlik informeel sonder 'n skriftelike kontrak op die voorwaardes van sodanige persoonlike lening ooreengekom en daar is geen vaste termyn nie en die ooreenkoms weerspieël nie die betaling van enige rente nie. Die balansstaat van die besigheid toon die lening en rente as 'n langtermyn- verpligting of -las wat op 'n onbepaalde datum in die toekoms afgelos moet word.

Personeelretensie

Werknemers is nie meer tevrede om sonder genoegsame vergoeding vir die res van hulle aktiewe lewens vir een werkgewer te werk nie. Hierbenewens begin werkgewers besef dat personeelomset ernstige finansiële implikasies het vir hulle besighede. Dit het noodsaaklik geword dat werkgewers bykomende metodes vind om die dienste van sodanige personeellede te behou. Onafhanklike Advies & Oplossings
PPS Investments | South African Unit Trusts | Tax-Free Investment | International Unit Trusts | Endowment Plan | Retirement Annuity | Preservation Fund | Living Annuity
ABSA Home Loans | Mortgage | Home Loan | Mortgage | Bond
FNB  | Mortgage | Home Loan | Mortgage | Bond
Standard Bank Home Loans | Mortgage | Home Loan | Mortgage | Bond
Nedbank Home Loans | Mortgage | Home Loan | Mortgage | Bond
LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER NUUT! BEGRAFNISPOLIS
©Plandirect. Alle regte voorbehou. ‘n Inisiatief deur Wikus Pretorius  ‘n gemagtigde verteenwoordiger vir SFP Advisory Services (PTY) Ltd.                                                                               -
Besigheidsversekering Verseker gemoedsrus vir al die rolspelers in jou besigheid, die entiteit self en die besigheid se kliënte dat die besigheid onbelemmerd sal kan voortgaan indien die onversiene gebeur wat die besigheid kan ruineer. Verseker dat rolspelers se persoonlike boedels nie daaronder sal lei as een van hulle ontydig te sterwe sou kom of ongeskik sou raak, wat ernstige gevolge vir afhanklikes kan inhou nie. Spaar en geniet gratis voordele deur van Plandirek se aanbod op die blad gebruik te maak. Potensiële behoeftes

Gebeurlikheidsaanspreeklikheid

Om finansiering in die besigheidswêreld te verkry kan van kritiese belang wees om die bedrywighede en groei in stand te hou. Eienaars wat kapitaal wil leen, moet gewoonlik persoonlik borg teken namens hulle besighede, met die gevolg dat die eienaar se boedel aanspreeklik gehou kan word vir die skuld van die besigheid. Die oplossing om die persoonlike finansiële behoeftes van die besigheids-verpligtinge te skei is om 'n beskermingsplan vir borgstellings uit te neem, wat ook bekend staan as gebeurlikheids aanspreeklik- heidsversekering.

Beskerming van leningsrekening

Wanneer 'n besigheid begin, het hy fondse nodig wat moontlik deur finansiering verkry word, om noodsaaklike toerusting, skryfbehoeftes of ander items aan te koop, asook om die gereelde uitgawes soos salarisse, telefoonkoste, huurgeld, ens, te betaal. Indien 'n besigheid geen bates het nie, is daar twee maniere om geld te verkry - of deur aandele uit te reik of deur geld te leen. Omdat die eienaars nie ander mense by die besigheid wil betrek nie, maak hulle gewoonlik op die leningsmetode staat. Die eenvoudigste roete hiervoor sou wees om na 'n bank of ander uitleeninstelling te gaan, maar dit is belangrik om te onthou dat hierdie instellings almal om sekuriteit vra en rente hef op enige lening. Indien die besigheid nie genoeg kontantvloei kan voorsien om hierdie verpligting na te kom nie, is die alternatief vir die eienaars en/of leners om 'n persoonlike lening aan die besigheid toe te staan. Daar word gewoonlik informeel sonder 'n skriftelike kontrak op die voorwaardes van sodanige persoonlike lening ooreengekom en daar is geen vaste termyn nie en die ooreenkoms weerspieël nie die betaling van enige rente nie. Die balansstaat van die besigheid toon die lening en rente as 'n lang- termyn verpligting of -las wat op 'n on- bepaalde datum in die toekoms afgelos moet word. 

Besigheidsbedryfskostebeskermer

Om die lopende uitgawes van 'n besigheid te dek. 'n Ideale oplossing vir 'n polishouer wat die lopende uitgawes van sy/haar besigheid moet dek indien hy /s y nie die pligte van sy/haar eie beroep kan uitvoer nie.

Sleutelpersoonversekering

Talle besigheidseienaars erken hulle personeel as hulle waardevolste bate en belê 'n enorme hoeveelheid geld daarin om hulle te behou. Maar wat sou die finansiële impak op die besigheid wees indien 'n sleutelpersoneel- lid sterf of permanent ongeskik raak? Hoe kan die besigheid hom beskerm? Die oplossing vir die besigheid is om sleutelpersoonversekering uit te neem op die lewens van hierdie sleutelwerknemers.

Debiteursdekking

Sakeondernemings moet dikwels krediet aan sekere kopers van hulle goedere / dienste verleen ten einde te kan verkoop. Hoewel verkope noodsaaklik is vir die oorlewing van 'n sakeonderneming bring kredietverkope die risiko van wan- of nie-betaling. Waar die debiteur 'n groot entiteit is, is die risiko hiervan betreklik klein en dus aanvaarbaar. Indien die debiteur egter self die eienaar van 'n betreklik klein onderneming is, is die risiko van wanbetaling weens die eienaar se dood of permanente ongeskiktheid groot. Swak skuld kan, wanneer dit 'n aansienlike bedrag geld behels, 'n katastrofiese uitwerking hê en moontlik veroorsaak dat die krediteur insolvent verklaar word, hoewel dit nie sy/haar skuld is nie.

Alternatiewe finansieringskema

Besighede struktureer gewoonlik die aankoop van bates (of dit roerende eiendom, masjinerie of toerusting is) en bedryfskapitaal deur tradisionele bankprodukte. Dit is die soort kredietfasiliteit waar die besigheid sowel die kapitaal as die rente oor ’n gespesifiseerde termyn betaal. Die gevolg van hierdie metode is dat teen die tyd dat die besigheid al die kapitaal terugbetaal het, moet hy weer van vooraf begin om ’n vervangingsbate te finansier.

Korporatiewebelegging

As 'n besigheidseienaar is jy bewus van groot uitgawes wat jy in die toekoms moet betaal of kapitaal-bates wat jy moet aankoop of vervang. Die eienaar/s moet die koste van hierdie artikels óf uit die besigheid se kontant- vloei óf deur bankfinansiering vereffen. Indien die bankfinasieringsroete gevolg word is daar twee bykomende uitgawes, naamlik rente en 'n deposito wat in ag geneem moet word. Hoe oorkom jy hierdie probleem? Deur holistiese finansiële beplanning! 

Koop-en-verkoopversekering

Die meeste mense bestee baie tyd en moeite daaraan om 'n besigheid, hulle grootste bate, na te vors, op te rig en te bedryf. Baie entrepreneurs beskou dit as die bron van hul aftree-kapitaal en as bron van 'n inkomste vir hulle gesinne wanneer hulle nie meer in staat is om die besigheid te bestuur nie.

Inkomstevervanging

Die besigheid moet opsigself verseker word (afhang- ende van die gepaardgaande risiko's) teen die moontlikheid en koste wat veroorsaak word deur 'n eienaar of werknemer(s) se afwesigheid van die werk, weens tydelike of permanente ongeskiktheid.

Aflossing van leningsrekening

Wanneer 'n besigheid begin, het dit fondse nodig wat moontlik deur finansiering verkry word, om noodsaaklike toerusting, skryfbehoeftes of ander items aan te koop, asook om die gereelde uitgawes soos salarisse, telefoonkoste, huurgeld, ens, te betaal. Indien 'n besigheid geen bates het nie, is daar twee maniere om geld te verkry - of deur aandele uit te reik of deur geld te leen. Omdat die eienaars nie ander mense by die besigheid wil betrek nie, maak hulle gewoonlik op die leningsmetode staat. Die eenvoudigste roete hiervoor sou wees om na 'n bank of ander uitleeninstelling te gaan, maar dit is belangrik om te onthou dat hierdie instellings almal sekuriteit vra en rente hef op enige lening. Indien die besigheid nie genoeg kontantvloei kan voorsien om hierdie verpligting na te kom nie, is die alternatief vir die eienaars en/of direkteure om 'n persoonlike lening aan die besigheid toe te staan. Daar word gewoonlik informeel sonder 'n skriftelike kontrak op die voorwaardes van sodanige persoonlike lening ooreengekom en daar is geen vaste termyn nie en die ooreenkoms weerspieël nie die betaling van enige rente nie. Die balansstaat van die besigheid toon die lening en rente as 'n langtermyn-verpligting of -las wat op 'n onbepaalde datum in die toekoms afgelos moet word.

Personeelretensie

Werknemers is nie meer tevrede om sonder genoegsame vergoeding vir die res van hulle aktiewe lewens vir een werkgewer te werk nie. Hierbenewens begin werkgewers besef dat personeelomset ernstige finansiële implikasies het vir hulle besighede. Dit het noodsaaklik geword dat werkgewers bykomende metodes vind om die dienste van sodanige personeellede te behou. Onafhanklike Advies
PPS Investments | South African Unit Trusts | Tax-Free Investment | International Unit Trusts | Endowment Plan | Retirement Annuity | Preservation Fund | Living Annuity
ABSA Home Loans | Mortgage | Home Loan | Mortgage | Bond
FNB  | Mortgage | Home Loan | Mortgage | Bond
Standard Bank Home Loans | Mortgage | Home Loan | Mortgage | Bond
Nedbank Home Loans | Mortgage | Home Loan | Mortgage | Bond
LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER LEES MEER NUUT! BEGRAFNISPOLIS

PlanDirek

jou onafhanklike oplossing