©Plandirect. Alle regte voorbehou. ‘n Inisiatief deur Wikus Pretorius ‘n gemagtigde verteenwoordiger vir SFP Advisory Services (PTY) Ltd.                                                     

PlanDirek

jou onafhanklike oplossing
Huislening:
DOEN_MY_SPAAR_SOMME
DOEN_M
Omtrent 1 in 4 aansoeke word deur een bank afgewys maar dan deur ‘n ander aanvaar. Dit beteken 25% van verband-aansoeke sou afgekeur gebly het as die aansoek nie by meer banke ingedien is nie. Ons wil jou graag help om nie een van die statistieke te word nie. Ons spaar vir jou die moeite om self bank toe te gaan net om moontlik afgewys te word wat sal beteken jy moet die hele proses weer herhaal by ‘n ander bank. Nie net sal ons spesialiste verseker dat die aansoek deeglik gemotiveer is om dit die beste kans op sukses te gee nie maar ons kan by meer as een bank vir jou aansoek doen om jou die beste kans te gee dat jou aansoek suksesvol goedgekeur word en dat jy die beste rentekoers moontlik kry. PlanDirek se voorkeur diensverskaffer Mortgage Max gee jou 'n voorsprong in die verkryging van finansiering vir jou eiendom. Plandrek het met Mortgage Max gekontrakteer om huisleningsaansoeke te hanteer aangesien hulle dieselfde etiese waardes aanhang, oor die nodige kennis beskik, aansoeke met die nodige dringendheid hanteer en baie hoë suksesratio in die bedryf handhaaf. Mortgage Max huislening-spesialiste het die mannekrag en kennis om namens jou vinnig vir die beste transaksie by 'n wye verskeidenheid verskaffers te onderhandel. Mortgage Max bied onafhanklike advies en doen al die papierwerk en regsaspekte. Dit is 'n eenvoudige en gemaklike ondervinding vir jou en die beste van alles is, daar is geen koste aan verbonde vir jou, die lener nie. Plandirek beveel beslis aan dat jy van Mortgage Max gebruik maak wat baie goeie kwaliteit aansoeke in die bedryf handhaaf met uitstekende verwerkingsstelsels en metodieke wat verseker dat Mortgage Max 'n baie hoë goedkeuringsratio handhaaf met die minste openhoude. Gebruik ‘n gratis spesialis! Of jy nou direk na jou bank toe gaan en of jy ‘n verbandmakelaar gebruik, dis dieselfde verband wat jy sal ontvang as die verband goedgekeur word. Dis ‘n gratis diens wat Mortgage Max lewer en daar is geen ekstra kostes wat van jou verhaal sal word nie. Die verskil is egter dat Mortgage Max met sy spesialiste weet hoe om die verbandaansoek te motiveer om dit die beste kans op sukses te gee. Die aansoek word na meer banke gestuur wat jou 'n groter kans op sukses sal gee as wat jy dit net by een bank indien en die bank wys die aansoek af. Hoekom Mortgage Max? Mortgage Max het kontrakte met al 4 die groot banke:  Om uit te vind wat se ondersteunende dokumente waarskynlik benodig sal word voordat 'n bank jou aansoek sal oorweeg, kliek hier! Mortgage Max sal verseker dat leners ‘n beter kans op sukses het deur die aansoek na meer as een bank te stuur as dit jou wens is. Mortgage Max ken die banke se prosedure en sal die aansoek diensooreenkomstig motiveer om dit die beste kans op sukses te gee. Mortgage Max is die enigste punt van kontak vir beter beheer en inligting, vordering en uitslae sal op ‘n gereelde basis aan jou deurgegee word. Omtrent een in 4 aansoek word deur een bank afgewys maar dan deur ‘n ander bank aanvaar. Dit beteken dat 25% van aansoek afgewys sou gebly het as die aansoek nie na meer as een bank gestuur word nie. Baie aansoek moet hermotiveer en oor geonderhandel word voordat dit goedgekeur word - wanneer jy direk by die bank aansoek doen is daar geen waarborge dat dit tot dieselfde mate sal gebeur nie. As jy ‘n deposito gee is jou kanse op ‘n suksesvolle verbandaansoek baie beter. 45% van lenings by Mortgage Max is vir 100% lenings. As jy ‘n deposito gee sal daar baie meer positief na jou aansoek gekyk word deur die bank en daar sal ‘n beter rentekoers beding kan word. Onafhanklike Advies & Oplossings
Huislening | Verband | Eiendom Finansiering (ABSA, FNB, Nedbank en Standard Bank) Huislening | Verband | Eiendom Finansiering (ABSA, FNB, Nedbank en Standard Bank) Huislening | Verband | Eiendom Finansiering (ABSA, FNB, Nedbank en Standard Bank) Huislening | Verband | Eiendom Finansiering (ABSA, FNB, Nedbank en Standard Bank)
Huislening | Verband | Eiendom Finansiering (ABSA, FNB, Nedbank en Standard Bank)
Huislening | Verband | Eiendom Finansiering (ABSA, FNB, Nedbank en Standard Bank)
Huislening | Verband | Eiendom Finansiering (ABSA, FNB, Nedbank en Standard Bank)
Huislening | Verband | Eiendom Finansiering (ABSA, FNB, Nedbank en Standard Bank)
Huislening | Verband | Eiendom Finansiering (ABSA, FNB, Nedbank en Standard Bank)
Huislening | Verband | Eiendom Finansiering (ABSA, FNB, Nedbank en Standard Bank)
Huislening | Verband | Eiendom Finansiering (ABSA, FNB, Nedbank en Standard Bank)
Huislening | Verband | Eiendom Finansiering (ABSA, FNB, Nedbank en Standard Bank)
Huislening | Verband | Eiendom Finansiering (ABSA, FNB, Nedbank en Standard Bank)
Huislening | Verband | Eiendom Finansiering (ABSA, FNB, Nedbank en Standard Bank)
Huislening | Verband | Eiendom Finansiering (ABSA, FNB, Nedbank en Standard Bank)
PPS Investments | South African Unit Trusts | Tax-Free Investment | International Unit Trusts | Endowment Plan | Retirement Annuity | Preservation Fund | Living Annuity
ABSA Home Loans | Mortgage | Home Loan | Mortgage | Bond
FNB  | Mortgage | Home Loan | Mortgage | Bond
Standard Bank Home Loans | Mortgage | Home Loan | Mortgage | Bond
Nedbank Home Loans | Mortgage | Home Loan | Mortgage | Bond
NUUT! BEGRAFNISPOLIS
©Plandirect. Alle regte voorbehou. ‘n Inisiatief deur Wikus Pretorius  ‘n gemagtigde verteenwoordiger vir SFP Advisory Services (PTY) Ltd.                                                                               -
Huislening Omtrent 1 in 4 aansoeke word deur een bank afgewys maar dan deur ‘n ander aanvaar. Dit beteken 25% van verband-aansoeke sou afgekeur gebly het as die aansoek nie by meer banke ingedien is nie. Ons wil jou graag help om nie een van die statistieke te word nie. Ons spaar vir jou die moeite om self bank toe te gaan net om moontlik afgewys te word wat sal beteken jy moet die hele proses weer herhaal by ‘n ander bank. Nie net sal ons spesialiste verseker dat die aansoek deeglik gemotiveer is om dit die beste kans op sukses te gee nie maar ons kan by meer as een bank vir jou aansoek doen om jou die beste kans te gee dat jou aansoek suksesvol goedgekeur word en dat jy die beste rente- koers moontlik kry. PlanDirek se voorkeur diensverskaffer Mortgage Max gee jou 'n voorsprong in die verkryging van finansiering vir jou eiendom. Plandrek het met Mortgage Max gekontrakteer om huisleningsaansoeke te hanteer aangesien hulle dieselfde etiese waardes aanhang, oor die nodige kennis beskik, aansoeke met die nodige dringendheid hanteer en baie hoë sukses- ratio in die bedryf handhaaf. Mortgage Max huislening- spesialiste het die mannekrag en kennis om namens jou vinnig vir die beste transaksie by 'n wye verskeidenheid verskaffers te onderhandel. Mortgage Max bied onafhanklike advies en doen al die papierwerk en regsaspekte. Dit is 'n eenvoudige en gemaklike onder- vinding vir jou en die beste van alles is, daar is geen koste aan verbonde vir jou, die lener nie. Plandirek beveel beslis aan dat jy van Mortgage Max gebruik maak wat baie goeie kwaliteit aansoeke in die bedryf hand- haaf met uitstekende verwerkingsstelsels en metodieke wat verseker dat Mortgage Max 'n baie hoë goed- keuringsratio handhaaf met die minste openhoude. Gebruik ‘n spesialis gratis! Of jy nou direk na jou bank toe gaan en of jy ‘n verbandmakelaar gebruik, dis dieselfde verband wat jy sal ontvang as die verband goedgekeur word. Dis ‘n gratis diens wat Mortgage Max lewer en daar is geen ekstra kostes wat van jou verhaal sal word nie. Die verskil is egter dat Mortgage Max met sy spesialiste weet hoe om die verbandaansoek te motiveer om dit die beste kans op sukses te gee. Die aansoek word na meer banke gestuur wat jou 'n groter kans op sukses sal gee as wat jy dit net by een bank indien en die bank wys die aansoek af. Hoekom Mortgage Max? Mortgage Max het kontrakte met al 4 die groot banke:  Om uit te vind wat se ondersteunende dokumente waarskynlik benodig sal word voordat 'n bank jou aansoek sal oorweeg, kliek hier! Mortgage Max sal verseker dat leners ‘n beter kans op sukses het deur die aansoek na meer as een bank te stuur as dit jou wens is. Mortgage Max ken die banke se prosedure en sal die aansoek diensooreenkomstig motiveer om dit die beste kans op sukses te gee. Mortgage Max is die enigste punt van kontak vir beter beheer en inligting, vordering en uitslae sal op ‘n gereelde basis aan jou deurgegee word. Omtrent een in 4 aansoek word deur een bank afgewys maar dan deur ‘n ander bank aanvaar. Dit beteken dat 25% van aansoek afgewys sou gebly het as die aansoek nie na meer as een bank gestuur word nie. Baie aansoek moet hermotiveer en oor ge- onderhandel word voordat dit goedgekeur word . Wanneer jy direk by die bank aansoek doen is daar geen waarborge dat dit tot dieselfde mate sal gebeur nie. As jy ‘n deposito gee is jou kanse op ‘n suksesvolle verbandaansoek baie beter. 45% van lenings by Mortgage Max is vir 100% lenings. As jy ‘n deposito gee sal daar baie meer positief na jou aansoek gekyk word deur die bank en daar sal ‘n beter rentekoers beding kan word. Onafhanklike Advies
Huislening | Verband | Eiendom Finansiering (ABSA, FNB, Nedbank en Standard Bank)
Huislening | Verband | Eiendom Finansiering (ABSA, FNB, Nedbank en Standard Bank)
Huislening | Verband | Eiendom Finansiering (ABSA, FNB, Nedbank en Standard Bank)
Huislening | Verband | Eiendom Finansiering (ABSA, FNB, Nedbank en Standard Bank)
Huislening | Verband | Eiendom Finansiering (ABSA, FNB, Nedbank en Standard Bank)
Huislening | Verband | Eiendom Finansiering (ABSA, FNB, Nedbank en Standard Bank)
Huislening | Verband | Eiendom Finansiering (ABSA, FNB, Nedbank en Standard Bank)
Huislening | Verband | Eiendom Finansiering (ABSA, FNB, Nedbank en Standard Bank)
Huislening | Verband | Eiendom Finansiering (ABSA, FNB, Nedbank en Standard Bank)
Huislening | Verband | Eiendom Finansiering (ABSA, FNB, Nedbank en Standard Bank)
Huislening | Verband | Eiendom Finansiering (ABSA, FNB, Nedbank en Standard Bank)
Huislening | Verband | Eiendom Finansiering (ABSA, FNB, Nedbank en Standard Bank) Huislening | Verband | Eiendom Finansiering (ABSA, FNB, Nedbank en Standard Bank) Huislening | Verband | Eiendom Finansiering (ABSA, FNB, Nedbank en Standard Bank) Huislening | Verband | Eiendom Finansiering (ABSA, FNB, Nedbank en Standard Bank) NUUT! BEGRAFNISPOLIS

PlanDirek

jou onafhanklike oplossing