©Plandirect. Alle regte voorbehou. ‘n Inisiatief deur Wikus Pretorius ‘n gemagtigde verteenwoordiger vir SFP Advisory Services (PTY) Ltd.                                                     

PlanDirek

jou onafhanklike oplossing
Belangrik om te weet ...
Wie moet jy kies as jou diensteverskaffer. Dit is baie belangrik om die regte verskaffer te kies. Kies iemand wat die nodige ervaring het van persoonlike en besigheid-versekering, iemand wat kwaliteit produkte van gerespekteerde verskaffers kan bied. Kry iemand wat jy kan vertrou, iemand wat 'n pakket vir jou wil saamstel wat by jy persoonlike omstandighede en behoeftes pas. ( Wees versigtig vir 'n verskaffer wat net tierlantyntjies van goedkoop premies, en kontantterug, ens. aan jou wil bied ). Vra vir advies oor die faktore wat jou premie beinvloed soos verder op die blad bespreek.   Wat gebeur as ek onderverseker is? Sodra jy 'n eis indien en jy is onderverseker, word die eis uitbetaal onderhewig aan die awery-beginsel. Jy gaan dus net gedeeltelik vergoeding vir jou verlies ontvang. Luidens die awery-klousule in jou polis, word die mate waartoe jy onderverseker is, op jou eis toegepas. Gestel jou huisinhoud is verseker teen 50 % van die vervangingswaarde en jy dien 'n eis van R 20 000 in, sal slegs 50 % van die eis, dus R 10 000, uitbetaal word. Die huisleningsafdeling van jou bank of 'n kenner in die boubedryf kan jou help om jou huis te waardeer. Die versekeraars stel voor dat jy gesels met 'n hoogaangeskrewe handelaar om die versekerde waarde van jou voertuig te bepaal. Wat gebeur as jy oorverseker is? As jy eis en jy is oorverseker, gaan die versekeraar jou net vir die vervangingswaarde van die versekerde items vergoed. Gestel jy verseker die inhoud van jou huis vir R 200 000, maar dit is eintlik net R 100 000 werd. As diewe jou huis rot en kaal besteel en jy eis die volle versekerde bedrag, gaan die versekeringsmaatskappy slegs R 100 000 uitbetaal.   Tien gebeurlikhede wat jou dekking bedreig.

Moenie 'n groter eis indien as wat werklik die geval is nie (dit is bedrog). 

Daar word geskat dat vals eise wêreldwyd premies met tussen 5 en 15 persent laat styg. As jy uitgevang

 word, kan jy in die toekoms sukkel om versekering te bekom. Bedrog lei ook tot strafregtelike vervolging.

 

Openbaar alle materiële feite aan die versekeraar.

Versekering is 'n kontrak van goedertrou tussen partye. Die versekeraar vertrou die inligting is korrek en op grond daarvan word 'n geskikte premie uitgewerk. As jy versuim om inligting te verskaf of nie die korrekte inligting oordra nie, kan die versekeraar jou polis nietig verklaar.

Moet nie jou kind se motor in jou naam verseker nie.

Polishouers onder 25 jaar betaal hoër premies, want die risiko verbonde is groter. 'n Ouer wat die koste van versekering wil verminder deur die motor (wat in die kind se naam geregistreer is) op sy polis te verseker, tree wederregtelik op. Die versekering moet in die kind se naam wees.

Vorige eise .

As jy om motorversekering aansoek doen, moet jy al jou vorige eise aan die versekeraar verklaar. As jy dit nie doen nie, kan jou polis in geheel nietig verklaar word.

'n Geldige rybewys.

'n Geldige rybewys word kragtens wet vereis voor 'n persoon 'n motor bestuur. As 'n polishouer iemand sonder die nodige rybewys toestemming gee om die motor te bestuur, kan dekking geweier word.

Lê die nodige sorg aan die dag. 

Alle versekeringskontrakte stipuleer dat jy die nodige sorg aan die dag moet lê. Jy moet stappe doen om verliese of skade te verhoed, soos om nie jou sleutels in jou motor, of besittings op die sitplek van die motor te los nie. Versien ook gereeld jou motor om 'n ongeluk te voorkom.

Moenie drink en bestuur nie. 

'n Versekeraar sal 'n eis van die hand wys as bevind word dat die bestuurder die wettige bloedalkoholvlak oorskry en dit aanleiding tot 'n ongeluk gee. Dit is ook teen die wet om onder die invloed van drank te bestuur.

Sekerheidsvereistes.

As jou versekeraar vereis dat jou motor 'n goedgekeurde immobiliseerder moet hê of aan 'n opsporings- toestel gekoppel moet word, gaan jou versekeraar die eis weier as dit nie die geval is nie. Die nodige bewyse van installering moet aan die versekeraar gestuur word. In sommige gevalle eis die versekeraar ook dat jou motor se opsporingtoestel geaktiveer moet word, voordat jy dekking geniet.

'n Onbetaalde premie.

Betaal jou premie wanneer dit verlang word. Maak seker jy het genoeg geld in jou bankrekening vir die debietorder.

Onveilige voertuie.

As jy 'n motor met gladde bande bestuur en dit lei tot 'n ongeluk, gaan jou versekeraar waarskynlik nie jou eis betaal nie. Dit is jou verantwoordelikheid om seker te maak jou motor se bande is in 'n goeie toestand. Hoe om jou risiko's te bestuur. Dit is belangrik dat jy minstens jaarliks jou polis behoorlik hersien. Hier volg 'n paar riglyne om seker te maak jou dekking weerspieël steeds die waarde van jou besittings:   Betaal vir dit wat jy besit.        - Verwyder items wat nie meer joune is nie. Onthou om geskenke, nuwe aankope of items wat jy vervang het, by te voeg. Pas die waarde van jou          - Voertuie word verseker teen markwaarde, wat gewoonlik met tyd voertuig aan.   afneem. Pas jaarliks die versekerde bedrag van die voetuig aan. Beskerm jou besittings.         - Verseker dat jou voertuie en tuiste aan die nodige sekerheidsvereistes voldoen. Moenie versuim om jou alarm stelsel te aktiveer nie. Dit gebeur gereeld en in so 'n geval kan die versekeraar jou eis weier. Bestuur jou geeneis-bonus.         - Jy kan die afslag beskerm deur deur jou opsies deeglik te oorweeg voordat jy 'n eis indien. Waar lê die grootste voordeel - om jou geeneis- bonus te beskerm of in die bedrag wat die versekeraar moet uitbetaal? Maak seker jy het omvattende      - Daar is verskeie onderafdelings beskikbaar. Versekerdes kies gereeld allerisiko-dekking. slegs een of twee van die afdelings en ly dan noemenswaardige verliese waarvoor hulle nie kan eis nie. Verseker jou selfoon vir die         - Met so baie spesiale aanbiedinge beskikbaar, kies mense gewoonlik 'n korrekte bedrag. opgradering. Onthou om jou polis daarvolgens aan te pas. Werk gereeld jou persoonlike        - Onthou om ons te laat weet as jou adres of ander kontak- inligting by. besonderhede  verander.  Faktore wat die motor se premie beïnvloed: Waar word die motor gestoor?     - As jou motor in ‘n toesluit motorhuis in ‘n sekuriteitskompleks gestoor word, behoort die premie laer te wees as vir ‘n motor wat snags buite in ‘n besige straat gelaat word. Residensiële area. - As jy in ‘n hoë-risiko area woon, sal jou premie hoër wees as in ‘n lae- risiko area. Gebaseer op statistiek is die risiko vir diefstal en/of kaping in sommige areas groter as in ander. Wie bestuur gewoonlik die - Jonger bestuurders is geneig om meer ongelukke te maak as ouer voertuig? bestuurders; vroulike bestuurders maak minder ongelukke as manlike bestuurders; ens. Waarvoor word die voertuig - Die premie is laer wanneer die voertuig bv. hoofsaaklik vir privaat- gebruik? gebruik aangewend word teenoor besigheidsgebruik; premie sal hoër wees as die privaat-gebruiker ‘n student is wat elke aand saam sy vriende gaan kuier teenoor Ma wat die kinders in die middag ballet toe neem. Sekuriteit? - Die versekeraar sal stipuleer wat die minimum sekuriteitsvereistes is gebaseer op die tipe voertuig en area waarin jy woon. As jou sekuriteitsmaatreëls meer is as hierdie minimum vereis, kan jy vir afslag op jou premie kwalifiseer. Versekeringsmaatskappy gee gewoonlik slegs afslag vir immobiliseerders, 'gearlocks' en opsporings- toestelle. Tipe dekking? - Omvattende dekking is die duurste; dan volg derde party, brand en diefstal (dek brand en diefstal, sowel as skade wat jy aan ‘n derde party se eiendom mag aanbring) en laaste slegs derde party dekking (dek slegs skade aan ‘n derde party se eiendom, brand en diefstal is uit- gesluit) Ekstras? As jy nie-standaard ekstras soos lugversorger, sondak, radio/cd speler, leersitplekke ens. in jou motor het, mag ‘n addisionele premie vir die ekstras gehef word. Vrywillige bybetaling? Meeste versekeraars verminder jou maandelikse premie indien jy bereid is om ‘n addisionele bedrag tot jou basiese bybetaling per eis te betaal. ‘n Hoër vrywillige bybetaling beteken ‘n laer maandelikse versekeringspremie. Faktore wat die huisinhoud premie beïnvloed: Residensiële area: As jy in ‘n hoë-risiko area woon, sal jou premie hoër wees as in ‘n lae- risiko area. Dak- en muurkonstruksie: As jou huis nie ‘n standaard dak (bv. grasdak) of mure het nie, is daar ‘n groter risiko as by ‘n standaard huis en sal jou premie dien- oorenkomstig verhoog. Sekuriteit: Die versekeraar sal stipuleer wat die minimum sekuriteitsvereistes is gebaseer op die area waarin jy woon. As jou sekuriteitsmaatreëls meer is as die minimum vereis, kan jy vir afslag op jou premie kwalifiseer. Uitsluiting: Oor die algemeen word huisinhoud gedek teen brand, diefstal, wind en stormskade. Indien jy enige van hierdie, byvoorbeeld inbraak en diefstal, uitsluit, kan jou premie moontlik verminder word. Eisvrye jare: Iemand wat vir die eerste keer versekering uitneem, se premie gaan hoër wees as ‘n persoon wat al ‘n paar jare ‘n polis het sonder om te eis. Afslag word bereken op die aantal jare wat jy verseker is sonder om te eis. Onafhanklike Advies & Oplossings
Huis-, Motor- en Besigheid se versekering. Kwaliteit korttermynversekering! Huis-, Motor- en Besigheid se versekering. Kwaliteit korttermynversekering! Huis-, Motor- en Besigheid se versekering. Kwaliteit korttermynversekering! Huis-, Motor- en Besigheid se versekering. Kwaliteit korttermynversekering! Huis-, Motor- en Besigheid se versekering. Kwaliteit korttermynversekering! Huis-, Motor- en Besigheid se versekering. Kwaliteit korttermynversekering! Huis-, Motor- en Besigheid se versekering. Kwaliteit korttermynversekering! Huis-, Motor- en Besigheid se versekering. Kwaliteit korttermynversekering! Huis-, Motor- en Besigheid se versekering. Kwaliteit korttermynversekering! Huis-, Motor- en Besigheid se versekering. Kwaliteit korttermynversekering! Huis-, Motor- en Besigheid se versekering. Kwaliteit korttermynversekering! Huis-, Motor- en Besigheid se versekering. Kwaliteit korttermynversekering! Huis-, Motor- en Besigheid se versekering. Kwaliteit korttermynversekering! Huis-, Motor- en Besigheid se versekering. Kwaliteit korttermynversekering! Huis-, Motor- en Besigheid se versekering. Kwaliteit korttermynversekering! Huis-, Motor- en Besigheid se versekering. Kwaliteit korttermynversekering! Huis-, Motor- en Besigheid se versekering. Kwaliteit korttermynversekering! Huis-, Motor- en Besigheid se versekering. Kwaliteit korttermynversekering! Huis-, Motor- en Besigheid se versekering. Kwaliteit korttermynversekering! Huis-, Motor- en Besigheid se versekering. Kwaliteit korttermynversekering! Huis-, Motor- en Besigheid se versekering. Kwaliteit korttermynversekering! Huis-, Motor- en Besigheid se versekering. Kwaliteit korttermynversekering! Huis-, Motor- en Besigheid se versekering. Kwaliteit korttermynversekering! Huis-, Motor- en Besigheid se versekering. Kwaliteit korttermynversekering! Huis-, Motor- en Besigheid se versekering. Kwaliteit korttermynversekering! Huis-, Motor- en Besigheid se versekering. Kwaliteit korttermynversekering! Huis-, Motor- en Besigheid se versekering. Kwaliteit korttermynversekering! Huis-, Motor- en Besigheid se versekering. Kwaliteit korttermynversekering! Huis-, Motor- en Besigheid se versekering. Kwaliteit korttermynversekering! Huis-, Motor- en Besigheid se versekering. Kwaliteit korttermynversekering!  Santam: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. Discovery Insure: Korttermynversekering vir die individu. Auto & General: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. Mutual & Federal: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. Momentum STI: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. CIB: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. Virseker: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. PPS Korttermynversekering vir die professionele individu.
©Plandirect. Alle regte voorbehou. ‘n Inisiatief deur Wikus Pretorius  ‘n gemagtigde verteenwoordiger vir SFP Advisory Services (PTY) Ltd.                                                                               -
Korttermynversekering

Belangrik om te weet:

     Wie om te kies as jou diensverskaffer. Dit is baie belangrik om die regte verskaffer te kies. Kies iemand wat die nodige ervaring het van persoonlike en besigheid-versekering, iemand wat kwaliteit produkte van gerespekteerde verskaffers kan bied. Kry iemand wat jy kan vertrou, iemand wat 'n pakket vir jou wil saamstel wat by jy persoonlike omstandighede en behoeftes pas. ( Wees versigtig vir 'n verskaffer wat die voordele van goedkoop premies, kontantterug, ens. as die belangrikste eienskappe aanbied ). Vra vir advies oor die faktore wat jou premie beinvloed soos verder op die blad bespreek. Wat gebeur as jy onderverseker is? Sodra jy 'n eis indien en jy is onderverseker, word die eis uitbetaal onderhewig aan die awery-beginsel. Jy gaan dus net gedeeltelik vergoeding vir jou verlies ontvang. Luidens die awery-klousule in jou polis, word die mate waartoe jy onderverseker is, op jou eis toegepas. Gestel jou huisinhoud is verseker teen 50 % van die vervangingswaarde en jy dien 'n eis van R 20 000 in, sal slegs 50 % van die eis, dus R 10 000, uitbetaal word. Die huisleningsafdeling van jou bank of 'n kenner in die boubedryf kan jou help om jou huis te waardeer. Die versekeraars stel voor dat jy gesels met 'n hoogaangeskrewe handelaar om die versekerde waarde van jou voertuig te bepaal. Wat gebeur as jy oorverseker is? As jy eis en jy is oorverseker, gaan die versekeraar jou net vir die vervangingswaarde van die versekerde items vergoed. Gestel jy verseker die inhoud van jou huis vir R 200 000, maar dit is eintlik net R 100 000 werd. As diewe jou huis rot en kaal besteel en jy eis die volle versekerde bedrag, gaan die versekeringsmaatskappy slegs R 100 000 uitbetaal. Tien gebeurlikhede wat jou dekking bedreig.

Moenie 'n groter eis indien as wat

werklik die geval is nie (dit is bedrog).

Daar word geskat dat vals eise wêreldwyd premies met tussen 5 en 15 persent laat styg. As jy uitgevang word, kan jy in die toekoms sukkel om versekering te bekom. Bedrog lei ook tot strafregtelike vervolging.  

Openbaar alle materiële feite aan die

versekeraar.

Versekering is 'n kontrak van goedertrou tussen partye. Die versekeraar vertrou die inligting is korrek en op grond daarvan word 'n geskikte premie uitgewerk. As jy versuim om inligting te verskaf of nie die korrekte inligting oordra nie, kan die versekeraar jou polis nietig verklaar.

Moet nie jou kind se motor in jou naam

verseker nie.

Polishouers onder 25 jaar betaal hoër premies, want die risiko verbonde is groter. 'n Ouer wat die koste van versekering wil verminder deur die motor (wat in die kind se naam geregistreer is) op sy polis te verseker, tree wederregtelik op. Die versekering moet in die kind se naam wees.

Vorige eise.

As jy om motorversekering aansoek doen, moet jy al jou vorige eise aan die versekeraar verklaar. As jy dit nie doen nie, kan jou polis in geheel nietig verklaar word.

'n Geldige rybewys.

'n Geldige rybewys word kragtens wet vereis voor 'n persoon 'n motor bestuur. As 'n polishouer iemand sonder die nodige rybewys toestemming gee om die motor te bestuur, kan dekking geweier word.

Lê die nodige sorg aan die dag.

Alle versekeringskontrakte stipuleer dat jy die nodige sorg aan die dag moet lê. Jy moet stappe doen om verliese of skade te verhoed, soos om nie jou sleutels in jou motor, of besittings op die sitplek van die motor te los nie. Versien ook gereeld jou motor om 'n ongeluk te voorkom.

Moenie drink en bestuur nie. 

'n Versekeraar sal 'n eis van die hand wys as bevind word dat die bestuurder die wettige bloedalkoholvlak oorskry en dit aanleiding tot 'n ongeluk gee. Dit is ook teen die wet om onder die invloed van drank te bestuur.

Sekerheidsvereistes.

As jou versekeraar vereis dat jou motor 'n goedgekeurde immobiliseerder moet hê of aan 'n opsporingstoestel gekoppel moet word, gaan jou versekeraar die eis weier as dit nie die geval is nie. Die nodige bewyse van installering moet aan die versekeraar gestuur word. In sommige gevalle eis die versekeraar ook dat jou motor se opsporingtoestel geaktiveer moet word, voordat jy dekking geniet.

'n Onbetaalde premie.

Betaal jou premie wanneer dit verlang word. Maak seker jy het genoeg geld in jou bankrekening vir die debietorder.

Onveilige voertuie.

As jy 'n motor met gladde bande bestuur en dit lei tot 'n ongeluk, gaan jou versekeraar waarskynlik nie jou eis betaal nie. Dit is jou verantwoordelikheid om seker te maak jou motor se bande is in 'n goeie toestand. Hoe om jou risiko's te bestuur. Dit is belangrik dat jy minstens jaarliks jou polis behoorlik hersien. Hier volg 'n paar riglyne om seker te maak jou dekking weerspieël steeds die waarde van jou besittings:

 Betaal vir dit wat jy besit.

       

Verwyder items wat nie meer joune is nie. Onthou om geskenke, nuwe aankope of items wat jy vervang het, by te voeg.

Pas die waarde van jou voertuig aan. 

Voertuie word verseker teen markwaarde, wat gewoonlik met tyd afneem. Pas jaarliks die versekerde bedrag van die voetuig aan.

Beskerm jou besittings. 

        Verseker dat jou voertuie en tuiste aan die nodige sekerheidsvereistes voldoen. Moenie versuim om jou alarm stelsel te aktiveer nie. Dit gebeur gereeld en in so 'n geval kan die versekeraar jou eis weier.

Bestuur jou geeneis-bonus. 

  

     Jy kan die afslag beskerm deur deur jou opsies deeglik te oorweeg voordat jy 'n eis indien. Waar lê die grootste voordeel - om jou geeneis-bonus te beskerm of in die bedrag wat die versekeraar moet uitbetaal?

Maak seker jy het omvattende

allerisiko-dekking.   

 

Daar is verskeie onderafdelings beskikbaar. Versekerdes kies gereeld Slegs een of twee van die afdelings en ly dan noemenswaardige verliese waarvoor hulle nie kan eis nie.

Verseker jou selfoon vir die korrekte

bedrag.

        Met so baie spesiale aanbiedinge beskikbaar, kies mense gewoonlik 'n opgradering. Onthou om jou polis daarvolgens aan te pas.

Werk gereeld jou persoonlike inligting

by.  

   

Onthou om ons te laat weet as jou adres of ander kontakbesonderhede  verander.  Faktore wat die motorversekering premie kan beïnvloed.

Waar word die motor gestoor?

    

As jou motor in ‘n toesluit motorhuis in ‘n sekuriteits- kompleks gestoor word, behoort die premie laer te wees as vir ‘n motor wat snags buite in ‘n besige straat gelaat word.

Residensiële area.

As jy in ‘n hoë-risiko area woon, sal jou premie hoër wees as in ‘n laerisiko area. Gebaseer op statistiek is die risiko vir diefstal en/of kaping in sommige areas groter as in ander.

Wie bestuur gewoonlik die voertuig

Jonger bestuurders is geneig om meer ongelukke te maak as ouer bestuurders; vroulike bestuurders maak minder ongelukke as manlike bestuurders; ens.

Waarvoor word die voertuig gebruik?

Die premie is laer wanneer die voertuig bv. hoofsaaklik vir privaat gebruik aangewend word teenoor besigheidsgebruik; premie sal hoër wees as die privaat- gebruiker ‘n student is wat elke aand saam sy vriende gaan kuier teenoor Ma wat die kinders in die middag ballet toe neem.

Sekuriteit?

Die versekeraar sal stipuleer wat die minimum sekuriteitsvereistes is gebaseer op die tipe voertuig en area waarin jy woon. As jou sekuriteitsmaatreëls meer is as hierdie minimum vereis, kan jy vir afslag op jou premie kwalifiseer. Versekeringsmaatskappy gee gewoonlik slegs afslag vir immobiliseerders, 'gearlocks' en opsporings- toestelle.

Tipe dekking?

Omvattende dekking is die duurste; dan volg derde party, brand en diefstal (dek brand en diefstal, sowel as skade wat jy aan ‘n derde party se eiendom mag aanbring) en laaste slegs derde party dekking (dek slegs skade aan ‘n derde party se eiendom, brand en diefstal is uit- gesluit)

Ekstras?

As jy nie-standaard ekstras soos lugversorger, sondak, radio/cd speler, leersitplekke ens. in jou motor het, mag ‘n addisionele premie vir die ekstras gehef word.

Vrywillige bybetaling?

Meeste versekeraars verminder jou maandelikse premie indien jy bereid is om ‘n addisionele bedrag tot jou basiese bybetaling per eis te betaal. ‘n Hoër vrywillige bybetaling beteken ‘n laer maandelikse versekerings- premie. Faktore wat die huishoudelike inhoud premie beïnvloed

Residensiële area:

As jy in ‘n hoë-risiko area woon, sal jou premie hoër wees as in ‘n laerisiko area.

Dak- en muurkonstruksie:

As jou huis nie ‘n standaard dak (bv. grasdak) of mure het nie, is daar ‘n groter risiko as by ‘n standaard huis en sal jou premie dien-oorenkomstig verhoog.

Sekuriteit:

Die versekeraar sal stipuleer wat die minimum sekuriteitsvereistes is gebaseer op die area waarin jy woon. As jou sekuriteitsmaatreëls meer is as die minimum vereis, kan jy vir afslag op jou premie kwalifiseer.

Uitsluiting:

Oor die algemeen word huisinhoud gedek teen brand, diefstal, wind en stormskade. Indien jy enige van hierdie, byvoorbeeld inbraak en diefstal, uitsluit, kan jou premie moontlik verminder word.

Eisvrye jare:

Iemand wat vir die eerste keer versekering uitneem, se premie gaan hoër wees as ‘n persoon wat al ‘n paar jare ‘n polis het sonder om te eis. Afslag word bereken op die aantal jare wat jy verseker is sonder om te eis. Onafhanklike Advies
Santam: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. Discovery Insure: Korttermynversekering vir die individu. Auto & General: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. Mutual & Federal: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. Momentum STI: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. CIB: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. Virseker: Korttermynversekering vir die individu & vir die besigheid. PPS Korttermynversekering vir die professionele individu.

PlanDirek

jou onafhanklike oplossing