BEREKEN VERBAND- & OORDRAG KOSTES
         
         
VERBANDBEDRAG: R
Fooie R
15% BTW. R
Akte Kantoor R
Pos en Petties R
  (A) R
         
TRANSPORTKOSTES IS AS VOLG:
Oordrag fooie R
15% BTW. R
Akte kantoor R
Pos en Petties R
Hereregte R
  (B) R
         
VERBAND- & TRANSPORT KOSTES:
         
Totale koste (A + B): R